Eğitim Sitesi

Defter-i hakanî Nedir? Defter-i hakanî Hakkında Kısaca Bilgi

Defter-i hakanî Terimi Hakkında Bilgiler

Defter-i hakanîHukuk Terimi Olarak Defter-i hakanî:
eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İhkak-ı hak: Kendiliğinden hak alma devam et

  box Bilâkis: tersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda devam et

  box Aval Vermek: Poliçe ve emre yazılı senetlerin temsil ettiği borca bir üçüncü şahsın kefil olması, diğer bir ifadeyle senedin yüzünü imzalayarak garanti vermesidir. devam et

  box Meail: sorunlar devam et

  box Kaynak hakkı: Hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak (kullanmak) yetki devam et

  box Birleştirme (Davaların Birleştirilmesi): Aralarında bağlantı olan, biri hakkında verilecek kararın diğer dava sonucu etkileyecek olması durumunda her iki davanın birlikte yürütülmesi. devam et

  box Muayyen: belirli; belli; saptanmış devam et

  box Teessüs: kuruluş; kurulma; yapılma; yapılanma devam et