Eğitim Sitesi

Def-i mefasid Nedir? Def-i mefasid Hakkında Kısaca Bilgi

Def-i mefasid Terimi Hakkında Bilgiler

Def-i mefasidHukuk Terimi Olarak Def-i mefasid:
Zararı yok etmek

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Valör: Bankacılıkta, faizin fiili olarak hesabına esas alınan tarihe valör denir. Bankadan çekilen para için aynı günün, yatırılan para için tahsil edilen ta devam et

  box Tazminat: Maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel; zarar ödencesi;hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararlar devam et

  box Temel Haklar: Kişiye bağlı dokunulmaz, devredilmez hak ve özgürlükler. devam et

  box Keyfiyet: iş; durum; mesele devam et

  box Heyelan: toprak kayması devam et

  box Feshi Bildirme: Sözleşmelerde, taraflardan birinin sözleşme hükümlerine devam etmeyeceği yolundaki iradesini karşı tarafa bildirmesi. devam et

  box Yasama Organı: Yasa yapma yetkisine sahip organ, Türkiye Büyük Millet Meclisi. devam et

  box Abluka: Bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek devam et