Eğitim Sitesi

Çözünme Entalpisi Nedir? Çözünme Entalpisi Hakkında Kısaca Bilgi

Çözünme Entalpisi Terimi Hakkında Bilgiler

Çözünme EntalpisiKimya Terimi Olarak Çözünme Entalpisi:
1-Genelde 1 mol katının çözünmesi sırasında depolanan ya da 1 mol gazın çözünmesi sırasında açığa çıkan potansiyel enerjidir.

2-Bir maddenin çözünmesine eşlik eden entalpi değişimi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Mol: Avogadro sayısı kadar tanecik bulunduran madde miktarı. devam et

  box Sterik etki: Hacimce büyük olan radikal grupların kimyasal tepkime hızına etkisi. devam et

  box Polar bağ: Kimyasal bağı oluşturan atomlardan birinin kısmen negatif, diğerinin pozitif yük oluşturması. devam et

  box Yanma Isısı: Katı ve sıvı yakacakların bir kilogramının, gaz yakacakların ise bir metreküpünün verdiği ısıya yanma ısısı denir. Yakıtların yanması sırasında kimyas devam et

  box Plastik: Bazı polimerik malzemelere verilen genel ad. devam et

  box Sentez: İki farklı maddenin birleşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getirmesi olayına sentez denir. Sentez olaylarında yeni ö devam et

  box Kovalent Bileşikler: Atomları arasında kovalent bağ içeren bileşikler. devam et

  box Metabolizma: Canlı organizmada ya da canlı hücrede gerçekleşen yapıcı ve yıkıcı nitelikteki kimyasal tepkimeler. devam et