Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Coulomb Kuvvetleri Nedir? Coulomb Kuvvetleri Hakkında Kısaca Bilgi

Coulomb Kuvvetleri Terimi Hakkında Bilgiler

Coulomb KuvvetleriKimya Terimi Olarak Coulomb Kuvvetleri:
Aynı yüklü tanecikler arasında itme kuvveti veya zıt yüklü tanecikler arasında çekme kuvveti Coulomb kuvvetleri olarak adlandırılır.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Öz Kütle: Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. devam et

  box Asit Baz Titrasyonu: Derişimi bilinmeyen bir asit veya bazın derişimini, derişimi belli olan diğer asit ve bazla tayin etme işlemine asit baz titrasyonu denir. devam et

  box Şeker: C6H12O6 formülüne sahip karbonhidratlara verilen ad. devam et

  box Yakıt pili: Yakıtın kimyasal enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren pil. devam et

  box Tiner: Yağlı boya gibi organik maddeleri çözmeye yarayan çözücü. devam et

  box Nötürleşme reaksiyonu: Asitlerle, bazlar arasında oluşan reaksiyonlar. devam et

  box Zayıf elektrolit: Moleküler yapıda olan ve çözeltide kısmen iyonlaşan madde. devam et

  box Kir: Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik. devam et