Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Alüvyal:Alüvyonlardan oluşan. devam

terimler Alüvyon:Akarsular tarafından taşınarak çukur veya düz yerlere biriktirilen çakıl, kum, kil ve balçıktan ol devam

terimler Ana Yön:Güneşin doğduğu taraf doğuyu, battığı taraf batıyı gösterir. Bunları dik kesen yönler, kuzeyi ve g devam

terimler Andezit:Eflatun, mor, pembemsi renkli dış püskürük bir taştır. Ankara taşı da denir. Dağıldığında killi to devam

terimler Anemometre:Rüzgarın esiş hızını ölçmek için kullanılan bir alet. devam

terimler Aneroid Barometre:Madeni barometredir. Cıvalı barometrelerin kullanım alanının sınırlı olması ve taşıma zorluğu nede devam

terimler Anız:Ekin biçildikten sonra tarlada kalan sap ve gövde parçacıkları. devam

terimler Anten:Radyo dalgalarını yada başka enerji sinyallerini gönderip almaya yarayan metal aygıt. devam

terimler Antiklinal:Kıvrımlı dağın yükselen kısmı. Kubbe şeklinde kıvrımlı tabakalar. devam

terimler Antisiklon:Yüksek basınçlı atmosfer kütlesi. 1013 milibarın üzerinde yüksek basınç alanı. devam

terimler Antrepo:Ticari malların belli bir süre için korunduğu yer, depo. devam

terimler Antropojen Bozkır:Doğal bitki örtüsü olan ormanların, insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkır. Antr devam

terimler Antropojen Step:Doğal bitki örtüsü olan ormanın, insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkır. Antropo devam

terimler Antropojenik Karbon:Beşeri faaliyetler sonucu doğaya salınan karbon. devam

terimler Antropoloji:İnsan bilimi. devam

terimler Aphel:Dünya'nın, Güneş'ten en çok uzaklaştığı, yörüngede en yavaş döndüğü gündür. Dünya Günöte konumuna devam

terimler APTG:Profesyonel Turist Rehberleri Birliği. devam

terimler Ara Deniz (İç Deniz):Karaların arasına iyice sokulmuş, okyanuslarla bağlantıları dar, az derin boğazlarla sağlanan deni devam

terimler Arazi:Geniş anlamıyla yeryüzündeki bütün kara yüzeylerini ifade eder. Dar anlamıyla da bir kişiye, köye, devam

terimler Arazi Sınıfı:Arazinin tarım, orman, otlak olarak kullanma yönünde sınıflara ayrılması. ARAZİ KABİLİYET SINIFI O devam

terimler Araziden Yararlanma Haritaları:Bir bölgede arazinin nasıl kullanıldığını gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla ekili-dik devam

terimler Ard Bölge (Hinterlant, Ard ülke):Bir limanın, işlek bir pazarın gerisindeki alan. devam

terimler Arkeolojik Sit Alanı:Tarih öncesinden günümüze kadar çeşitli uygarlıkların sosyal, ekonomik, mimari vb. özelliklerini y devam

terimler Arktrik Bölge:Kuzey kutup bölgesi. devam

terimler Art Bölge:Bir limanın ya da işlek pazarın gerisindeki yerler. Art bölge; bir limanı ticari etkinlik bakımınd devam

terimler Artçı Deprem:Ana depremin meydana gelmesinden sonra, ana şoku izleyen daha küçük sarsıntılar dizisidir. Ne kada devam

terimler Artezyen:1- Basınçlı yeraltı sularıdır. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabaka içinde bulunan su devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın