Yazılı Sınav Soruları

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerAlüvyal: Alüvyonlardan oluşan.

  terimlerAlüvyon: Akarsular tarafından taşınarak çukur veya düz yerlere biriktirilen çakıl, kum, kil ve balçıktan oluşan maddeler.

  terimlerAna Yön: Güneşin doğduğu taraf doğuyu, battığı taraf batıyı gösterir. Bunları dik kesen yönler, kuzeyi ve güneyi gösterir. Bunlara ana yönler d

  terimlerAndezit: Eflatun, mor, pembemsi renkli dış püskürük bir taştır. Ankara taşı da denir. Dağıldığında killi topraklar oluşur.

  terimlerAnemometre: Rüzgarın esiş hızını ölçmek için kullanılan bir alet.

  terimlerAneroid Barometre: Madeni barometredir. Cıvalı barometrelerin kullanım alanının sınırlı olması ve taşıma zorluğu nedeniyle geliştirilmiştir.

  terimlerAnız: Ekin biçildikten sonra tarlada kalan sap ve gövde parçacıkları.

  terimlerAnten: Radyo dalgalarını yada başka enerji sinyallerini gönderip almaya yarayan metal aygıt.

  terimlerAntiklinal: Kıvrımlı dağın yükselen kısmı. Kubbe şeklinde kıvrımlı tabakalar.

  terimlerAntisiklon: Yüksek basınçlı atmosfer kütlesi. 1013 milibarın üzerinde yüksek basınç alanı.

  terimlerAntrepo: Ticari malların belli bir süre için korunduğu yer, depo.

  terimlerAntropojen Bozkır: Doğal bitki örtüsü olan ormanların, insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkır. Antropojen Step.

  terimlerAntropojen Step: Doğal bitki örtüsü olan ormanın, insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkır. Antropojen Bozkır.

  terimlerAntropojenik Karbon: Beşeri faaliyetler sonucu doğaya salınan karbon.

  terimlerAntropoloji: İnsan bilimi.

  terimlerAphel: Dünya'nın, Güneş'ten en çok uzaklaştığı, yörüngede en yavaş döndüğü gündür. Dünya Günöte konumuna 4 Temmuz'da gelir.

  terimlerAPTG: Profesyonel Turist Rehberleri Birliği.

  terimlerAra Deniz (İç Deniz): Karaların arasına iyice sokulmuş, okyanuslarla bağlantıları dar, az derin boğazlarla sağlanan deniz. (Örneğin: Karadeniz, Akdeniz, Kızılde

  terimlerArazi: Geniş anlamıyla yeryüzündeki bütün kara yüzeylerini ifade eder. Dar anlamıyla da bir kişiye, köye, kasabaya, il veya ülkeye ait topraklar.

  terimlerArazi Sınıfı: Arazinin tarım, orman, otlak olarak kullanma yönünde sınıflara ayrılması. ARAZİ KABİLİYET SINIFI ORMAN denilince, o sahanın sadece ormana u

  terimlerAraziden Yararlanma Haritaları: Bir bölgede arazinin nasıl kullanıldığını gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla ekili-dikili alanların, çayır ve mera alanları

  terimlerArd Bölge (Hinterlant, Ard ülke): Bir limanın, işlek bir pazarın gerisindeki alan.

  terimlerArkeolojik Sit Alanı: Tarih öncesinden günümüze kadar çeşitli uygarlıkların sosyal, ekonomik, mimari vb. özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları ve tes

  terimlerArktrik Bölge: Kuzey kutup bölgesi.

  terimlerArt Bölge: Bir limanın ya da işlek pazarın gerisindeki yerler. Art bölge; bir limanı ticari etkinlik bakımından besler, ona çeşitli ulaşım yollarıyla

  terimlerArtçı Deprem: Ana depremin meydana gelmesinden sonra, ana şoku izleyen daha küçük sarsıntılar dizisidir. Ne kadar süre ile devam edecekleri konusunda ise kes

  terimlerArtezyen: 1- Basınçlı yeraltı sularıdır. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabaka içinde bulunan sulardır. Tekne biçimli ovalar ve vadi ta

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın