Yazılı Sınav Soruları

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerAile Planlaması: Ailede çocuk edinmeyi sınırlama. Doğum kontrolü.

  terimlerAkarsu: 1- Yağışlarla yeryüzüne düşen, kaynaklardan çıkıp veya buzullardan eriyen belirli yatakta akan, sonra denize veya göle dökülen sular.

  terimlerAkarsu Ağı: 1- En küçük dereden ana ırmağa değin, bir akarsuyun beslenme teknesi içinde tüm kollarıyla birlikte oluşturduğu suyolu örgüsü. 2- Bir

  terimlerAkarsu Akımı (Debisi): Akarsuyun herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen su miktarına (m³) akım veya debi denir.

  terimlerAkarsu Çığırı: Akarsuyun kaynağı ile denize döküldüğü, son bulduğu ağız kısmı arasında kalan bölüm. Yukarı, orta ve aşağı çığır olmak üzere

  terimlerAkarsu Havzası: Ana akarsu ve ona bağlı kollara kavuşan yüzey sularının toplandığı su toplama alanı.

  terimlerAkarsu Rejimi: 1-Akarsuyun akımının yıl içerisinde gösterdiği değişmelere rejim ya da akım düzeni denir. 2-Akarsuyun akımının yıl içerisinde göster

  terimlerAkarsu Topoğrafyası: Akarsuların aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla oluşturduğu şekil topluluğudur.

  terimlerAkım (Debi): Bir akarsuyun herhangi bir kesitinden geçen su miktarının m³/sn cinsinden değeri.

  terimlerAkış Hızı: Akarsuyun yer çekimi etkisiyle, geçtiği yerin inişine uyup bir yatak eğimi boyunca aşağı inmesi.

  terimlerAkifer: İçinde suyun birikip akabildiği geçirgen kayaç bölümü. İçinde yer altı suyu bulunduran tabakadır. Kalkerli katmanlar içinde oluşan su re

  terimlerAktif Fay: Gelecekte deprem oluşturmaya riski çok yüksek olan fay.

  terimlerAktif Nüfus: Nüfusun, üretimin herhangi bir dalında katkısı olan genellikle 15-65 arası yaş diliminden oluşan, çalışma yeteneğine sahip bölümüdür.

  terimlerAlacakaranlık: Gün bitimi ile gecenin başlangıcı arasındaki zaman.

  terimlerAlbedo: Yeryüzünün güneş ışığını yansıtma yüzdesidir. Güneşten gelen ışınların bir kısmı yer yüzüne çarparak tekrar uzaya yansımaktad

  terimlerAlçak Basınç Bölgesi: Üzerindeki hava basıncı çevresine göre daha düşük ve genellikle 1010 milibardan az olan bölge.

  terimlerAlçak Enlemler: Ekvator ile orta kuşak arasındaki enlemleri içerir.

  terimlerAldehit: Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı.

  terimlerAlg: Sulak alanlarda yaşayan çoğunluğu tek hücreli organizmalardır. Su yosunu.

  terimlerAlize: 30° enlemlerinden Ekvatora doğru esen sürekli rüzgarlar.

  terimlerAlizeler: 30° enlemlerinden (DYB) Ekvator'a (TAB) doğru esen rüzgarlardır. Dünya'nın ekseni çevresindeki hareketi nedeniyle sapmaya uğrayıp, Kuzey Yar

  terimlerAlkali Madde: Çoğunlukla potasyum, kalsiyum ve sodyum karbonattan oluşan bileşik.

  terimlerAllokton: Jeolojik geçmişinde bugün bulunduğu yerden başka bir yerde oluşmuş ancak daha sonra gelişen jeolojik süreçler sonucunda ise farklı bir yere

  terimlerAlpin: Alp Dağları'na veya dağların yüksek kesimlerine ait olan orman - ağaç yetişme sınırının üstü.

  terimlerAlpin Çayır: Yüksek dağlar üzerinde sürekli yeşil kalan bitki topluluğu.

  terimlerAlternatif Kaynak: Bir kaynağın yerine kullanılabilecek ve aynı işlevi görebilecek kaynak.

  terimlerAltimetre: Yükselti ölçen alet. Madeni barometrelerin bir çeşididir. Yükseldikçe basıncın azalması kuralına dayanılarak, yüksekliklerin ölçülmesi

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın