Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Asfaltit:Petrolün ayrışması ile oluşan tortul taşların gözeneklerinde veya kırıklar arasında bulunan doğal devam

terimler Asimilasyon:Farklı kültürlerin başka bir kültür içinde eritilmesi. devam

terimler Asit Yağmurları:Atmosferdeki nem ile kirleticilerin karışımı sonucu oluşan asidin, yağışlarla birlikte yeryüzüne i devam

terimler Asit Yağmuru:1- Sanayi kuruluşları, ev ve iş yerleri ile ekzozlardan havaya yayılan azot ve sülfür oksitlerin y devam

terimler Aspir:Bir yıllık çiçekli bitki. Çiceklerinden kırmızı kumaş boyası elde edilir. Bu bitki günümüzde daha devam

terimler Astenosfer:Litosferin (taşküre) altında bulunan mantonun yumuşak üst bölümü. Dünya'nın mantosunda, sıcak kaya devam

terimler Asteorid:Meteor. devam

terimler Astronomi (Gök Bilimi):Gök cisimlerinin uzaydaki durumlarını, hareketlerini fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bil devam

terimler Aşağı Havza:Akarsu havzasında ana nehrin deniz veya döküldüğü alt bölümü (Aşağı Kızılırmak havzası) devam

terimler Aşar:Osmanlı Döneminde köylülerin ürettikleri tarım ürünlerinden % 10 oranında alınan vergi. devam

terimler Aşındırma:Yerkabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere, rüzgar, dalga, buzul gibi çeşitli d devam

terimler Aşınım Platformu:Dalga aşındırması ile kıyıların önünde meydana gelen düzlük. devam

terimler Aşırı Nüfus:Belli bir gelişme düzeyinde, kaynaklarla toplam nüfus karşılaştırıldığında, nüfus miktarındaki bir devam

terimler Aşırı Otlatma:Bir otlağın ot veriminin üzerinde hayvan otlatma. Böyle durumda hayvanlar, otları kısa sürede tüke devam

terimler Atık:Ekonomik olarak ömrünü tamamlamış, işe yaramayan, çevrenin doğal yapısını bozan ve çevreye bırakıl devam

terimler Atık Su:Konutlar, sanayi kuruluşları, enerji santralleri, tarım ve hayvancılık uygulamaları sonucu açığa ç devam

terimler Atık Yönetimi:Herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dön devam

terimler Atlantik Tipi Kıyı:Dağların denize dik olarak uzandığı çok girintili çıkıntılı olan bir kıyı tipidir. Ege denizi kıyı devam

terimler Atlas:Haritalar takımı. Başka bir deyimle, bir cilt içinde bir araya toplanmış haritalar takımı. Atlas k devam

terimler Atmosfer:Dünya'yı çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin alt sınırı, kara ve deniz yüzeyle devam

terimler Atmosfer Basıncı:Atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. Gazların yeryüzündeki cisimler üzerine uyg devam

terimler Atol:(Mercan Adası) Halka yada at nalı şeklindeki mercan kayalığı.Ortasında bir deniz - kulağı bulunan devam

terimler Avrupa Birliği:Avrupa topluluğunun 1993' den sonraki adı. devam

terimler Ay Günü:Herhangi bir meridyen Ay'ın tam karşısında iken Dünya bir turunu atarak aynı meridyenin yine Ay'ın devam

terimler Ay Tutulması:Dünya, Güneş ile Ay arasına girerek, Ay'ın bütününü veya bir bölümünü gölgelerse ay tutulması meyd devam

terimler Ay'ın evreleri:Ay Güneş'ten aldığı ışınları yansıttığından ve Dünya'nın etrafındaki hareketinden dolayı farklı şe devam

terimler Aydınlanma Dairesi:Yeryüzündeki aydınlık bölge ile karanlık bölgeyi ayıran daire. devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın