Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Çıplak Satıh Nedir? Çıplak Satıh Hakkında Kısaca Bilgi

Çıplak Satıh Terimi Hakkında Bilgiler

Çıplak SatıhYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Çıplak Satıh:
Tezyinatta, üzerinde süsleme bulunmayan kısımlara verilen ad.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Şeffaf Kâğıt: Bir resim üzerine konunca alttaki resmi görmek mümkün olan kâğıtlara denilir. devam et

  box Darü'l-Kütüp: Kütüphane, kitaplık. devam et

  box İ'câm (İcam): Noktalama işlemi. Harfleri noktalama, yazıya nokta koyma. devam et

  box Habeşi: Eskiden Habeşistan'da yapılan bir yazı kâğıdı türü. devam et

  box Üstübeç: İsfidaç da denilir. Ahar yapımında da kullanılan beyaz maddedir. devam et

  box Zevane: Lika ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Cedvel Kalemi: Cedvel çekmeğe mahsus kalem, tirling. devam et

  box İcazetname, icâzet: İlimde ve yazıda öğrenimini bitirenlere verilen belge; hattat icazetnamelerine son asırda ketebe kıtası denilmiştir. İcazetnamede, silsilenamedeki gib devam et