Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Câmia Nedir? Câmia Hakkında Kısaca Bilgi

Câmia Terimi Hakkında Bilgiler

CâmiaHukuk Terimi Olarak Câmia:
topluluk; zümre

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Avârız: kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller devam et

  box Muvâzene: denge devam et

  box Mahiyet: nitelik; bir şeyin aslı, esası, içyüzü devam et

  box Esbab-ı mucibe: gerekçe; gerektirici sebepler devam et

  box Rüçhan: öncelik; üstünlük; imtiyaz devam et

  box Takrîr: önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya ipotek ettiğini söyleme devam et

  box Kabil: kabul eden; kabul edici; olan; olabilir devam et

  box Askeri Yargı: Askeri mahkemelerin ceza hukuku alanındaki faaliyetleri ile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmeti ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden d devam et