Eğitim Sitesi

Çalgılı Kahve Nedir? Çalgılı Kahve Hakkında Kısaca Bilgi

Çalgılı Kahve Terimi Hakkında Bilgiler

Çalgılı KahveBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Çalgılı Kahve:
Kahvehane benzeri olup içinde çalgı çalınarak eğlence yapılan yer.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Tutumluluk: Uygun kalite göz önünde bulundurulmak kaydıyla, bir faaliyet gerçekleştirilmesinde kullanılan kaynakların maliyetinin asgariye indirilmesi. Tutumluluk devam et

  box Geri Dönüşüm: Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orijinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı hariç olmak üzere, organik geri dönüşüm dahil diğer amaçla devam et

  box Hamam: Yıkanmak için hizmete açılmış umuma açık yer. devam et

  box Yerel Özerklik: Yerel yönetim ve topluluğuna devletin müdahalesi olmadan, yerel topluluğun, kendi özgür iradeleri ile seçtikleri bağımsız organlarca, yasalarca belirl devam et

  box Normal Kat: Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlar. devam et

  box Çayır: Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yer. devam et

  box Görev Gereklilikleri: Bir işin başarı ile yerine getirilebilmesi için o görevde çalışacak kişilerden sahip olmaları beklenen minimum kalifikasyon düzeyinin ne olması gerekt devam et

  box Teknik Altyapı: Kent insanlarının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kentte yapılan yol, atık su kanalı, içme suyu kanalı, gaz şebekesi, telefon şebekesi gibi do devam et