Eğitim Sitesi

Büyük Divan Nedir? Büyük Divan Hakkında Kısaca Bilgi

Büyük Divan Terimi Hakkında Bilgiler

Büyük DivanTarih Terimi Olarak Büyük Divan:
Büyük Selçuklu Devleti'nde sultanlara danışmanlık yapan kuruldur.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Zic: İslam astronomlarının hazırladığı astronomi bilgileriyle beraber gözlem çizelgelerini içeren yıllık türü kitap. devam et

  box Mirza: Timuroğulları Türk hanedanında prenslere (şehzadelere) verilen unvan. devam et

  box Devşirme: Osmanlı Devleti'nde, I. Mehmet (Çelebi) Devri'nde Kapıkulu Ocaklarındaki asker gereksinmesini karşılamak amacıyla kurulan, Devleti'nin gereksinmesine devam et

  box İlhak: Bir devletin kendisine ait olmayan topraklar üzerinde resmen egemenliğini ilan etmesidir. Bu topraklar genellikle önceden işgal edilmiştir. devam et

  box Asklepion: Antikçağda sağlık merkezleri. Eski Yunanda ölümün yasaklandığı ve vasiyatnamelerin alınmadığı yer olarak da söylenirdi. devam et

  box Etimoloji: Bir dildeki sözcüklerin hangi kökten geldiğini, ne anlama geldiğini inceleyen dil bilim dalıdır. devam et

  box Papirüs: Eski Mısırlıların Papirüs bitkisinin saplarından yaptıkları kağıt. devam et

  box Sanskrit: Hint- Avrupa dilleri öbeğinden olan, klasik Hint din ve yazın dili. devam et