Eğitim Sitesi

Bilirkişi (Ehl-i Vukuf) Nedir? Bilirkişi (Ehl-i Vukuf) Hakkında Kısaca Bilgi

Bilirkişi (Ehl-i Vukuf) Terimi Hakkında Bilgiler

Bilirkişi (Ehl-i Vukuf)Hukuk Terimi Olarak Bilirkişi (Ehl-i Vukuf):
Alanında görüşüne başvurulacak kadar uzman.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İfşasına müeddi: Açıklanma gereği devam et

  box Tercihe şayan: üstün tutulan; yeğlenen; tercih edilen devam et

  box Özel haklar: şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından,yani özel hukukundan doğan haklard& devam et

  box Zahir: Açık devam et

  box Sığınma Hakkı: Genellikle bir cezai kovuşturma ve mahkûmiyetten kurtulmak amacıyla yabancı bir ülkeye kaçma veya yabancı ülkedeyken geri verilmemeyi isteme, iltica h devam et

  box Mal: Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.) devam et

  box Ana Sözleşmeye İntibak Etmek: Kooperatiflerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 4572 sayılı Kanun ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 88. Maddesine dayanarak çıkarttığı Örnek ana devam et

  box Ağır Hapis Cezası: Yirmi yıl ve üstü veya ömür boyu hapis cezası. devam et