Eğitim Sitesi

Bileşik Oksit Nedir? Bileşik Oksit Hakkında Kısaca Bilgi

Bileşik Oksit Terimi Hakkında Bilgiler

Bileşik OksitKimya Terimi Olarak Bileşik Oksit:
Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin bir araya gelmiş hali. Örneğin; Fe3O4, (FeO.Fe2O3)

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Periyodik Tablo: Periyodik cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düzene göre sıralanmıştır. devam et

  box Rezonans (çok merkezli bağ): 1-Bir molekülün değişik şekillerde gösterimine rezonans adı verilir. 2-Elektron delokalizasyonunun farklı Lewis yapılarıyla gösterildiği yapılar. devam et

  box Kimyasal eşitlik: Kimyasal tepkimenin simgesel gösterimi. devam et

  box Standart sıcaklık ve basınç: 273,15 K veya 0°C ve 101,33 kPa veya 1 atm (760 mmHg). devam et

  box Asetilen Kaynağı: Asetilen (yanıcı gaz), oksijenle (yakıcı gaz) yandığında 3000 °C luk bir sıcaklık elde edilir. Bu sıcaklığın oluştuğu yerde kaynak çubuğu kullanılarak devam et

  box pOH: Çözeltide bulunan OH-1 iyonlarının molar derişiminin eksi logaritması. devam et

  box Eter: Sudaki hidrojenlerin yerine alkil gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklere eter denir. devam et

  box Mol Kütlesi: Bir maddenin bir mol atomunun veya molekülünün gram cinsinden kütlesi. devam et