Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bazik Tamponlar Nedir? Bazik Tamponlar Hakkında Kısaca Bilgi

Bazik Tamponlar Terimi Hakkında Bilgiler

Bazik TamponlarKimya Terimi Olarak Bazik Tamponlar:
Bir zayıf bazla tuzunun karışımından oluşan çözeltilere bazik tampon çözeltileri denir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Faraday sabiti: Bir mol elektronun elektrik yükü. devam et

  box D-bloku: Periyodik tablonun d-orbitallerinin dolmakta olduğu elementleri içeren bölümü. devam et

  box Titrant: Bir titrasyonda bürete konan derişimi belli çözelti. devam et

  box Yüzde Verimi: Bir kimyasal tepkimeden elde edilen ürünün aynı tepkimeden kuramsal olarak elde edilebilecek ürün miktarına bölünerek bulunan ve yüzde ile ifade edile devam et

  box Kristal Örgü Yapısı: İyonik bileşiklerde tanecikler son derece düzenli şekilde sıralanırlar. Buna kristal örgü yapısı denir. Kristal Örgüde; genellikle anyonların hacmi devam et

  box Felsefe taşı: Maddeyi altına çevirecek aynı zamanda da ölümsüzlük iksiri olarak kullanılabilecek efsanevi madde. devam et

  box Nötürleşme reaksiyonu: Asitlerle, bazlar arasında oluşan reaksiyonlar. devam et

  box Reaktör: Sanayide kimyasal tepkimelerin oluşturulduğu, amaca ve tepkime koşullarına göre çok çeşitli malzemelerden yapılabilen kap. devam et