Eğitim Sitesi

Ayrımsal Kristallendirme Nedir? Ayrımsal Kristallendirme Hakkında Kısaca Bilgi

Ayrımsal Kristallendirme Terimi Hakkında Bilgiler

Ayrımsal KristallendirmeKimya Terimi Olarak Ayrımsal Kristallendirme:
1- Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur.

2- Çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi farklı olan katı-katı karışımları ayırma işlemi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Alkali Pil: Elektrolit olarak sodyum veya potasyum hidroksit içeren hücre. devam et

  box Geçiş Elementleri: 1-Periyodik cetveldeki B grubunu oluşturan ve hepsi metal olan elementler. 2-Periyodik sistemin orta kısmında bulunan ve bileşiklerinde, birden faz devam et

  box Brönsted-Lowry teorisi: Proton transfer dengelerine bağlı olarak ifade edilen asit-baz teorisi. devam et

  box Mikroskobik: Mikroskop olmadan, çıplak gözle ölçülemeyen çok küçük yapılar. devam et

  box Birinci İyonlaşma Enerjisi: Gaz halindeki bir atomdan en gevşek tutulan elektronun uzaklaştırılması için gereken minimum enerjidir. devam et

  box Zayıf elektrolit: Moleküler yapıda olan ve çözeltide kısmen iyonlaşan madde. devam et

  box Kimyasal eşitlik: Kimyasal tepkimenin simgesel gösterimi. devam et

  box Radyoizotop: Bir elementin radyoaktif özellik gösteren izotopları. devam et