Eğitim Sitesi

Ayrık Olmayan Olay Nedir? Ayrık Olmayan Olay Hakkında Kısaca Bilgi

Ayrık Olmayan Olay Terimi Hakkında Bilgiler

Ayrık Olmayan OlayMatematik-Geometri Terimi Olarak Ayrık Olmayan Olay:
Aynı anda gerçekleşebilen olaylar.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Determinant: Birkaç bilinmeyenli, birinci dereceden eşitlik sistemlerini çözmede kullanılın yardımcı cebirsel anlatım. devam et

  box İskonto(İndirim): Bir malın, satış fiyatının altında bir fiyata satılmasına denir. devam et

  box Bilinmeyen: Bir eşitliği sağlayan sayılara karşılık gelen sembol ya da harf. Örnek : A + 7 = 15 ifadesinde A bilinmeyendir. devam et

  box Kesir Sayıları: Eş parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasına bu bütünün kesri, ve bu parçaları gösteren sayılara da kesir sayıları denir. devam et

  box : Her bakımdan tıpatıp aynı veya birbirine çok benzeyen iki nesneden her biri. devam et

  box Genişlik: Dikdörtgen veya dikdörtgenler prizmasında boyutlardan biridir. devam et

  box Serpme Grafiği: İki veri kümesine ait verilerin sıralı ikililer hâlinde koordinat düzleminde gösterilmesiyle elde edilen grafik. devam et

  box Birleşim: A ve B kümelerinin elemanlarından oluşan kümeye A ile B kümelerinin birleşim kümesi denir.Bu A U B ile gösterilir. devam et