Eğitim Sitesi

Aydınlanma Dönemi Nedir? Aydınlanma Dönemi Hakkında Kısaca Bilgi

Aydınlanma Dönemi Terimi Hakkında Bilgiler

Aydınlanma DönemiEdebiyat Terimi Olarak Aydınlanma Dönemi:
Avrupa'da XVII. Yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. Yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan, önde gelen filozofların, aklı insan hayatının kesin yol göstericisi yapma; bireyi ve toplumu bilimsel bilgi ile aydınlatma yönündeki çabalarıyla seçkinleşen; evrensellik, hümanizm, modern bilim, ilerlemecilik terimleriyle tanımlanan bilimsel keşif ve felsefi eleştiri çağı.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Nazire: Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir. Divan edebiyatı nazım türüdür. Kelime Arapça "eş, değe devam et

  box Pragmatizm: Faydacılık. devam et

  box İade: Özellikle Divan edebiyatında bir beytin son sözcüğünü ondan sonraki beytin ilk sözcüğü olarak kullanmayla ilgili söz sanatı. devam et

  box Belginlik: Düşünce ve duyguların, eksiksiz ve anlaşılır biçimde anlatılması. devam et

  box Haile: Tragedya. devam et

  box Abstre: Bir kitabın özeti. devam et

  box Tanık Gösterme: Sözlü ya da yazılı anlatımda öne sürülen bir savı açımlayıp geliştirmek için üzerinde durulan konuda tanınmış, uzman bir kişinin adını anma ve düşünce devam et

  box Epifonem: Bir sözlü ya da yazılı eserde anlatılanların hikmetli bir sözle son bulması. devam et