Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ataşemiliter Nedir? Ataşemiliter Hakkında Kısaca Bilgi

Ataşemiliter Terimi Hakkında Bilgiler

Ataşemiliterİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Ataşemiliter:
Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Mülhem: İçe doğmuş, birinin içine doğmuş, esinlenmiş. devam et

  box Çarlık: Rus imparatorlarının ve Bulgar krallarının hâkimiyetindeki ülkeler. devam et

  box Erzak: Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı. devam et

  box Azınlık (Ekalliyet): İçinde yaşadıkları toplumda nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan dil, din gibi etnik köken gibi özellikleriyle farklı olan kesim. devam et

  box Söylev: Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca çoşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe. devam et

  box Hitabet: Etkili söz söyleme sanatı. devam et

  box İpotek: Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması. devam et

  box Toprak Reformu: Hükümet tarafından başlatılan ya da desteklenen tarımsal alanların mülkiyetinin yeniden dağıtılmasıdır. devam et