Eğitim Sitesi

Arkeoloji Nedir? Arkeoloji Hakkında Kısaca Bilgi

Arkeoloji Terimi Hakkında Bilgiler

Arkeolojiİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Arkeoloji:
Kazı bilimi.

 

ArkeolojiSosyal Bilgiler Terimi Olarak Arkeoloji:
Kazı bilimidir, uzak ya da yakın geçmişte yaşamış insan topluluklarının ve onların oluşturdukları siyasi ve sosyal yapıların ve tüm maddi kültür varlıklarının ortaya çıkarılıp incelenmesi ve insanlığın yararına sunulmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.
 Bu kazıların yapıldığı alanlara turist akını olmakta ve milli gelire katkı sağlamaktadır.

 

ArkeolojiSanat Terimi Olarak Arkeoloji:
1. Kazı bilim (Yunanca arkheos (eski) ve logos (bilim) kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir kelimedir ve "eskinin bilimi" anlamını taşır.).

2. Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi.

3. İnsanlığın maddi ürünlerinin kalıntılarını inceleyen tarih bilimi.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Mülteci: İltica eden, sığınan. devam et

  box Megali İdea: Büyük fikir. devam et

  box Beynelmilel: Uluslararası. devam et

  box Federal: Federasyon durumunda birleşmiş olan. devam et

  box Merhale: Derece, basamak, aşama, evre. devam et

  box Riyaset: Başkanlık, önderlik. devam et

  box Muktedir: Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli. devam et

  box Bilakis: Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine. devam et