Eğitim Sitesi

Arkeoloji Nedir? Arkeoloji Hakkında Kısaca Bilgi

Arkeoloji Terimi Hakkında Bilgiler

Arkeolojiİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Arkeoloji:
Kazı bilimi.

 

ArkeolojiSosyal Bilgiler Terimi Olarak Arkeoloji:
Kazı bilimidir, uzak ya da yakın geçmişte yaşamış insan topluluklarının ve onların oluşturdukları siyasi ve sosyal yapıların ve tüm maddi kültür varlıklarının ortaya çıkarılıp incelenmesi ve insanlığın yararına sunulmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.
 Bu kazıların yapıldığı alanlara turist akını olmakta ve milli gelire katkı sağlamaktadır.

 

ArkeolojiSanat Terimi Olarak Arkeoloji:
1. Kazı bilim (Yunanca arkheos (eski) ve logos (bilim) kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir kelimedir ve "eskinin bilimi" anlamını taşır.).

2. Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi.

3. İnsanlığın maddi ürünlerinin kalıntılarını inceleyen tarih bilimi.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Bedhah: Başkasının kötülüğünü isteyen, kötü kalpli, kötü niyetli. devam et

  box Şayak: Dayanıklı bir tür kaba yün kumaş. devam et

  box Evrensel: Bütün insanlığı ilgilendiren, Âlemşümul. devam et

  box Kalpak: Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık. devam et

  box Liyakat: Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu. devam et

  box Fazilet: Erdemlilik, olgunluk. devam et

  box Mücadele: Uğraşma, savaşma. devam et

  box Çehre: Yüz, görünüş. devam et