Eğitim Sitesi

Aristokrat Nedir? Aristokrat Hakkında Kısaca Bilgi

Aristokrat Terimi Hakkında Bilgiler

AristokratFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Aristokrat:
Soylu, seçkin.

 

AristokratTarih Terimi Olarak Aristokrat:
Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimi.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Benlik: İnsanın, kendi kişiliğine ilişkin kanıları, kendini tanıma ve değerlendirme biçimidir. Kişiliğin iki yönü vardır. Birinci yönü, dışa yansıyan, daha ço devam et

  box Rol: Belirli bir sosyal statüdeki kişinin göstermesi beklenen davranış örüntüsü. devam et

  box Bilişsel Çelişki: Aynı anda sahip olunan bilişlerin ya da bir biliş ile bir davranış arasındaki tutarsızlığın ortaya çıkardığı duygusal durum. Çökkünlüğün nedenlerinden devam et

  box Logos: Belirsiz bir alana girdiğinde onu belirleyen, düzenleyen, ilke. devam et

  box İhlal: 1- Bozma, zarar verme. 2- Yasa ve düzene uymama. devam et

  box Tesir: Etki. devam et

  box İmperatif: Buyruk. Kant'ta, kişisel ilkelerin karşısına konulan nesnel geçerli ve bir gerekliliği dile getiren ahlak önermesi. devam et

  box Noumenon: Duyularla algılanan şeylerin karşıtı olarak akılla kavranan şey. devam et