Eğitim Sitesi

Ari Nedir? Ari Hakkında Kısaca Bilgi

Ari Terimi Hakkında Bilgiler

AriTarih Terimi Olarak Ari:
İran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse. Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-Iran grubuna verilen ad.

 

AriHukuk Terimi Olarak Ari:
boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz

 

AriArkeoloji Terimi Olarak Ari:
Hint-Avrupa dil ailesinin, Hint-İran kolunu konuşan insanlara verilen ad. Bu terim bir bütün olarak, M.S. XIX. yüzyılın sonlarında, Hint Avrupa ırkı için kullanılmaya başlanmıştır.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Linç: Birden çok kişinin kendilerine göre suç olan bir davranışından dolayı herhangi bir kişiyi yargılamaksızın yumrukla, taşla, sopayla döverek öldürmesi devam et

  box Saraçhane: At takımları, araba koşumları, meşinden eşya yapılan ve satılan yer. devam et

  box Irk: İnsan cinsinin değişmeyen, belirli özellikleri olan çeşitlerinden her biri. devam et

  box Silâhdar (Silahtar): Osmanlılar döneminde padişah, sadrazam, vezir vb. devlet büyüklerinin silahlarına bakan ve koruyan kimse. devam et

  box Çatkı: Uç uca, birbirine çatılan şeylerin bütünü. devam et

  box Vaha: 1- Çöllerin su bulunan kısmında oluşan bitkili alan. 2- Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi. devam et

  box Celse: Mahkemede oturum. Aralıksız yapılan toplantı. devam et

  box Meclis-İ Mebusan: Osmanlı Devleti'nde yasama görevini yürüten ve iki meclisten oluşan parlamentodur. Bu parla-mentonun varlığı Osmanlı Devlet yapısına meşruti devam et