Eğitim Sitesi

Araziden Yararlanma Haritaları Nedir? Araziden Yararlanma Haritaları Hakkında Kısaca Bilgi

Araziden Yararlanma Haritaları Terimi Hakkında Bilgiler

Araziden Yararlanma HaritalarıCoğrafya Terimi Olarak Araziden Yararlanma Haritaları:
Bir bölgede arazinin nasıl kullanıldığını gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla ekili-dikili alanların, çayır ve mera alanlarının, orman alanlarının, bölünüşü ile kayalık, bataklık gibi kullanılmayan alanlar hakkında bilgi edinilir. Tarımın türü ve tarım ürünleri de bu haritalarda gösterilir.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Relief: Yer şekli devam et

  box Sera Gazları: H2O, CH4, NO2, CFC gibi sera etkisini oluşturan gazlar. devam et

  box Kentleşme: Yerleşim birimlerinin nüfus ve yapı olarak gelişmesi süreci. devam et

  box Bataklık: Üstüne basıldığında ya da bir ağırlık geldiğinde içine batabilen, rutubetli ve çamurlaşmış toprak alanlara denir. Bataklığın çevresinde kil vb. su geç devam et

  box Volkanik Tüf: Volkanlardan çıkan kül ve irili ufaklı parçaların üst üste yığılarak yapışması ile oluşan taşlara volkan tüfü denir. devam et

  box Rafineri: Ham petrolü işleyen ve farklı ürünlerini ayrıştıran tesis devam et

  box Dam: Köy ailelerinin geçici bir süre için yararlandıkları yerleşme biçimidir. Bölge köy yerleşmelerinde bir kısım aileler, birkaç aylık süre için köylerind devam et

  box Biyoteknoloji: Canlı hücreleri ve mikroorganizmaları kullanarak biyolojik tekniklerle sanayi ve tıp alanın- da kullanmak üzere materyal üretimi. devam et