Eğitim Sitesi

Alkilleme Nedir? Alkilleme Hakkında Kısaca Bilgi

Alkilleme Terimi Hakkında Bilgiler

AlkillemeKimya Terimi Olarak Alkilleme:
Bir moleküle alkil grubu bağlanması.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Lüsiferin: Ateşböceğinde bulunan karboksilik asit kompleksi. devam et

  box Çok dişli ligand: Bir komplekste merkez atomuna, ligandın farklı atomlarından ve geometrik yapının farklı taraflarından birden fazla elektron çifti sağlayabilen ligand. devam et

  box İnorganik Bileşikler: Normalde doğada hazır bulunan bileşiklerdir. Doğada bulunan element çeşitlerinin etkileşmesi sonucu oluşur. Asitler, bazlar, tuzlar, oksitler… birer i devam et

  box Dipol-Dipol Çekimi: İki polar molekül yan yana geldiğinde her iki molekülün zıt kutupları arasında oluşan çekim kuvvetine dipol-dipol çekimi adı verilir. devam et

  box Çözelti: İki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde tamamen çözünmesi sonucu oluşan homojen karışıma çözelti denir. devam et

  box Elektrolit Çözelti: Elektrik akımını ileten çözelti. devam et

  box Anestezik: Uyuşturma özelliği olan, vücuda alındığında geçici duyu yitimine neden olan madde. devam et

  box Zayıf elektrolit: Moleküler yapıda olan ve çözeltide kısmen iyonlaşan madde. devam et