Eğitim Sitesi

Alaca Bayrak Nedir? Alaca Bayrak Hakkında Kısaca Bilgi

Alaca Bayrak Terimi Hakkında Bilgiler

Alaca BayrakOsmanlıca Terimi Olarak Alaca Bayrak:
Yeniçerilerin süvari kısmını teşkil eden ve "ebna-i sipahiyan" ismini alan altı bölükten dördüne ayrıca verilen isimdi. Bu dört bölük "ulûfeciyan-ı yemin (yeminli ulûfeciler), ulûfeciyan-ı yesar (varlıklı ulûfeciler), gureba-i yemin (yeminli gurbetler), gureba-i yesar (varlıklı gurbetler)" bölükleriydi. Bu dört bölüğün ilk iki bölüğü "orta", son iki bölüğü "aşağı" ismini taşırdı. Bu bölüklere, aynı manaya gelen "bölükât-ı erbaa" da denirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Sekban: Osmanlı'da sınır boylarında görev yapan asker. devam et

  box Mahlas: Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kullandığı takma ad. devam et

  box Maliye Nazırı: Osmanlılarda devletin gelir ve giderlerinin tutulduğu maliye teşkilatının yöneticisi. devam et

  box Serçavuş: Baş çavuş. devam et

  box Cihad: İslam Dini uğruna yapılan savaş devam et

  box Esham: III. Mustafa döneminde piyasaya sürülen borçlanma (istikraz) kuponları. Hisse senedi. devam et

  box Öşür: Onda bir, aşar; İslam hukukuna uygun olarak üründen alınan vergi. devam et

  box Kiler Kethüdası: Saraydaki Kilerci başının emrinde çalışan ve vazifesi kiler görevlilerini teftiş etmek olan kahya. devam et