Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aktiflik Sırası Nedir? Aktiflik Sırası Hakkında Kısaca Bilgi

Aktiflik Sırası Terimi Hakkında Bilgiler

Aktiflik SırasıKimya Terimi Olarak Aktiflik Sırası:
Elementlerin tepkime verme yatkınlığına göre sıralanmasına aktiflik sırası denir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Kovalent Bağ: (+) ve (-) yüklere sahip aynı ya da farklı ametal atomları arasında elektron ortaklaşması ile oluşan bağ çeşididir. Ametaller kendi aralarında bağ devam et

  box Spektrometre: Kırılma açısı, çizgi ve bant dalga boylarını ölçen bir cihaz. devam et

  box Hücre diyagramı: Bir elektrokimyasal hücrede elektrotların düzenlenişini gösteren diyagram. devam et

  box Kalori: 1-Bir gram suyun sıcaklığının 1 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarı, ısı birimi. (1 cal=4,184 jul). 2- 1 g saf suyun sıcaklığını 14,5°C den 15,5°C devam et

  box Aktinitler: Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seri. devam et

  box İzotop Atom: Proton sayıları aynı, nötron sayıları ve kütle numaraları farklı olan taneciklere izotop atom denir. devam et

  box Bağ Enerjisi: Bir kimyasal bağ oluşumunda açığa çıkan veya bağ kopması için gereken enerji. devam et

  box Alkol: Bir alkil grubuna bir hidroksil (-OH) grubu bağlanmasıyla oluşan bileşiklere alkol denir. devam et