Eğitim Sitesi

Akd-i mebhusünanh Nedir? Akd-i mebhusünanh Hakkında Kısaca Bilgi

Akd-i mebhusünanh Terimi Hakkında Bilgiler

Akd-i mebhusünanhHukuk Terimi Olarak Akd-i mebhusünanh:
sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Musakkaf: üstü tavanla örtülmüş; tavanı,damı olan; devam et

  box Vâki: Vuku bulan, olan, olmuş. devam et

  box Gerekçeli Karar: 1- Mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuksal sebeplerin gösterilmesi. 2- Duruşma bitiminde verilen son kısa hükmün gerektirici sebe devam et

  box Göz Hapsi: Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza. devam et

  box İmtisâl: Gerekeni yapma; bir örneğe göre hareket etme; alınan emre boyun eğme devam et

  box İktisap: Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme devam et

  box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et

  box Sıra cetveli: Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir. devam et