Eğitim Sitesi

Akça Tahtası Nedir? Akça Tahtası Hakkında Kısaca Bilgi

Akça Tahtası Terimi Hakkında Bilgiler

Akça TahtasıOsmanlıca Terimi Olarak Akça Tahtası:
Sarrafların, idari kalemlerin kisedarların ve resmi dairelerdeki veznedarların para saymak için kullandıkları tahtanın adıydı. Tahtanın ucu hariç, kenarlı düzdü. Uca doğru daralan oluk haline gelmekteydi. Sayılan paralar bu oluğa atılırdı. Bazı akça tahtalarında sayılmayan paralar için de bir kısım bulunmaktaydı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Ağa Çırağı: Kanun hükümlerine aykırı olarak, yeniçeri ağaları tarafından, Türklerden ocağa yazdırılanlar hakkında kullanılan bir tabirdi. Ocak nizamları bozul devam et

  box Babıâli: Osmanlılarda Sadaret (Başbakanlık),Dahiliye ve Hariciye (İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı) ve Şurayı Devlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu bina. Osm devam et

  box Selef: Önce gelen. devam et

  box Tarikat: Tasavvufa dayalı olan çeşitli islam doktrinlerine verilen ad. devam et

  box Avarız: Olağanüstü durumlarda halktan alınan vergi. devam et

  box Kaza Görevi: Yargı görevidir. Bu görev kadılar tarafından yürütülürdü. Kadılar İslam hukukuna göre davalara bakar ve karar verirlerdi. devam et

  box Tersane Emini: Gemi yapılan yerin mali işlerinin sorumlusu. devam et

  box Mevlevihane: Mevlevilik tarikatına bağlı olanların, tarikat kurallarına göre toplandıkları ve içinde özel odaları ve tören yerleri bulunan bina. devam et