Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mutlak olma Nedir? Mutlak olma Hakkında Kısaca Bilgi

Mutlak olma Terimi Hakkında Bilgiler

Mutlak olmaFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Mutlak olma:
Değişime kapalı olma.

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Moralite (Ahlaklılık): Bir insanın iyi ve kötü açısından davranış biçimleri ve ahlaki düşünüşü. Ahlaki kurallar ile uyum içinde olma. devam et

box Gösterge: Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. devam et

box Hiççilik (nihilizm): Var olan görüşlere, değerlere, düzene karşı çıkan, hiçbir değer tanımayan görüşlere verilen ad. Varlığın var olmadığını savunan görüş. devam et

box Tümel Uzlaşım: Bir önermenin doğruluğu, herkesin veya çoğunluğun kabul ettiğidir. devam et

box Mürebbiye: Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın. devam et

box Normatif: Kural koyucu. devam et

box Demokratik Devlet: Yasama, yürütme, yargı güçlerini kullanan kurumların temsilcileri yetkilerini halktan alırlar ve seçimle belirlenirler. Ayrıca bu güçler birbirlerinde devam et

box Öz nitelik: Var olan şeylerin özle ilgili, kalıcı, zorunlu, yapıcı niteliği; temel belirti; yüklem. devam et