Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Genel Kurul Nedir? Genel Kurul Hakkında Kısaca Bilgi

Genel Kurul Terimi Hakkında Bilgiler

Genel KurulParlamento (TBMM) Terimi Olarak Genel Kurul:
TBMM’nin yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin işlerin görüşülüp tartışıldığı ve nihai olarak karara bağlandığı en üst karar organıdır. Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul Salonu olarak adlandırılan özel bir mekânda gerçekleştirilmektedir.

 

Genel KurulSiyaset Terimi Olarak Genel Kurul:
TBMM'nin yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin işlerin görüşülüp tartışıldığı ve karara bağlandığı üst organdır. Genel Kurul Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 15:00-19:00 saatleri arasında çalışır. Ancak, Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul farklı günler ve saatlerde çalışma kararı alabilmektedir.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Havaleye İtiraz: Bir kanun tasarısının, havale edildiği komisyondan farklı bir komisyona havale edilmesi gerektiği savıyla milletvekillerince yapılabilen itirazdır. Bu devam et

box Basın Locası: Basın mensuplarının Genel Kurul çalışmalarını izleyebilmesi için ayrılmış olan ve dinleyici locasının önünde bulunan bölümdür. devam et

box Yasama Uzmanı: TBMM Başkanlığına, Genel Kurula, Başkanlık Divanına, Danışma Kuruluna, komisyonlara, uluslararası delegasyonlara ve milletvekillerine uzmanlık hizmeti devam et

box Yeni Madde İhdası: Genel Kurulda görüşülmekte olan tasarı veya teklifin konusu olan kanunun, komisyon metninde bulunmayan ancak tasarı veya teklif ile çok yakından ilgil devam et

box Komisyon Raporu: Komisyonların karara bağladıkları işler için düzenledikleri metinlerdir. Komisyon raporunda, tasarı veya teklif metni ile gerekçesine, komisyonun yapt devam et

box Karşı Oy Yazısı: Bkz. Muhalefet şerhi devam et

box Seçim Dönemi: Anayasa’da, TBMM seçimlerinin yapılması için öngörülen süredir. devam et

box Bakan: Yürütme erkinin bir organı olan Bakanlar Kurulunun, TBMM üyeleri ya da milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilip Cum devam et