Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Arâzi-i mahmiyye Nedir? Arâzi-i mahmiyye Hakkında Kısaca Bilgi

Arâzi-i mahmiyye Terimi Hakkında Bilgiler

Arâzi-i mahmiyyeOsmanlı Türkçesi Terimi Olarak Arâzi-i mahmiyye:
Geliri (rakabesi) Hazineye ait bulunan araziden koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın gereksinimlerine ayrılmış yerler.

 

Benzer Osmanlı Türkçesi Terimleri:

box Mevkufat: Bir zaman için tutulup alı konulmuş olan mal yada para. Bir şeyin gelirinden artıp hazineye mal edilen para. Bu görevi yerine getiren kişilerede mevku devam et

box Et Meydanı: İstanbul, Aksaray'da Yeniçerilere et dağıtılan ve kazan kaldırdıkları bölge. devam et

box Zeamet: Osmanlı'da dirlik arazilerinin bir bölümü. devam et

box İstikraz: Ödünç alma. devam et

box Altı Vergi: Duyun-u Umumiye'ye verilmiş altı vergi: İpek, Tütün, Balık avı, tuz, içki ve damga pulu devam et

box Danişmend: Medrese öğrencisi. devam et

box Humbara: Tunçtan yapılmış ve içindeki oyuğa patlayıcı doldurulmuş bomba. devam et

box Sakalar Kethüdası: Sakalar ocağının kahyası olup derece olarak sakabaşından sonra gelir. Görevi divan toplantılarında vezirlere ibrik ve havlu tutmaktır. devam et