Eğitim Sitesi

Online Sanat Terimleri Sözlüğü

Online Sanat Terimleri Sözlüğü

  Ağtonoz

  Gotik mimaride ağ biçimli tonoz.

  Ahşap

  Ağaç malzemeden yapılmış her türlü ürün.

  Ajur

  Mermer, tahta vb. malzemeyi kafes gibi delikli olarak oyup süsleme tekniği.

  Akademi

  1. Türlü sanat çalışmalarının yapıldığı yüksek okul. Değişik sanat görüşleri.

  2. Güzel sanatlar öğretimi yapan okullarla kimi bilim kurumlarına ya da yüksek okullara verilen ad. (Eski Atina'da Platon'un öğrencilerine ders verdiği ağaçlıklı yer. Sonradan bu isim, ilim koruma anlamına akademia olarak değiştirilmiştir.)

  3. Çıplak modelden yapılmış resim.

  Akademik

  1. Bilimsel niteliği olan.

  2. Geleneksel anlamda, güzel sanat alanında, bir görüşün dışına çıkmadan belli ilke ve kurallara bağlı olarak yapılan çalışmalar.

  Akademizm

  Akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke ve kurallara uygun olarak çalışmak anlamında kullanılır. Yeni sanatsal arayışlara karşı çıkan bir tutumu ifade ettiği için, sözcük olumsuz niteliktedir. (Academicism)

  Akant

  Yabani enginar yaprağı biçimindeki süsleme elemanı.

  Akantus

  Yaprakları ve dalları süsleme motifi olarak kullanılan bir cins kenger bitkisi.

  Akantüs Yaprağı

  Eski Yunan ve Roma tapınaklarında kullanılan Korint üslubu sütun başlıklarında görülen yaban enginarı ya da kenger yaprağı.

  Akım

  Sanatta, siyasette veya düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. Fovizm, Empresyonizm ve Kübizm gibi sanat görüşleri.

  Akik

  Özellikle Yemen'de çıkan sert bir taş.

  Akrolit

  Gövdesi ahşaptan yapılmış antik yunan heykellerini tanımlamak için kullanılan terim.

  Akromatik

  Kromatik renklerin dışında kalan siyah, beyaz ve gri.

  Akropol

  Antik kentlerde yöneticilerin oturduğu, yüksekte bulunan yerleşim alanı.

  Akroter

  Antik binaların alınlıklarının alt ve üst köşelerine yerleştirilmiş çatı süsü, tepelik.

  Aksan

  Resimde istenen kısmı, ışık, çizgi ve renk yardımıyla diğer kısımlara göre daha fazla belirtmek.

  Aksesuar

  Sanat eserinde ikinci derecede kalan şeyler, detay, ayrıntı.

  Akümülasyon

  Rastgele objelerin sanat malzemesi olarak kullanılmasını tanımlamak için kullanılan terim.

  Albüm

  Herhangi bir konuyla ilgili kısa açıklamalar verilerek resimler basılmış olan kitap.

  Alçı

  Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilerek yapılarda, sanatta, mimarlıkta ve dişçilikte kullanılan madde.

  Diğer Sanat Terimleri

  1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

  Sanat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1044

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa