Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

terimler Değer:Bilinen yararların fiyata oranı. devam

terimler Değer analizi:Satın alma ya da üretim bedelini aşağılara çekmek için bir ürünün tasarımını, kalitesini veya perf devam

terimler Değer fiyatlama:Ürünün ederinin rakip ürünlerin ederinden fazla olmasını sağlayan bir fiyat belirleme. devam

terimler Değişken maliyet:Üretilen veya satılan ürünün miktarıyla doğrudan bağlantılı olarak değişen firma harcamalarıdır. devam

terimler Distribütör:Endüstriyel pazarlarda ticari destekle bir ürünün toptancılığını yapan aracı kişi ve ya kuruluş. devam

terimler Doğrudan pazarlama:1- Herhangi bir aracının olmadığı dağıtım kanalı. 2- Doğrudan satış, doğrudan postalama, telefo devam

terimler Doğrudan satış:Satış temsilcisi ile müşterinin yüz yüze, karşılıklı görüşmeleri esnasında ürün veya hizmetin tanı devam

terimler Dönüştürme fonksiyonu:Dağıtım kanalı tarafından sağlanan mallar üzerinde yer, zaman, miktar, çeşit ve mülkiyet faydaları devam

terimler Düşey Çatışma:Bir pazarlama kanalında farklı seviyelerdeki anlaşmazlıklar. devam

terimler Düşey pazarlama sistemi:Dağıtım kanalı içinde merkezden idare edilen ve uzmanlarca yönetilen, maliyet tasarrufları sağlama devam

terimler Ekonomik sipariş miktarı:Verilen siparişin ve stokta bulundurulan malın toplam maliyetini en az seviyede gerçekleştiren sip devam

terimler Elektronik data değişimi:Ürünün üretim ve satışını yapanlar arasında iş evraklarının ve belgelerin elektronik ortamda değiş devam

terimler Erken benimseyenler:Kültür ve sosyal statüleri ile diğerleri için yeniliklere öncülük eden ve bilgi - tecrübe kaynağı devam

terimler Esnek fiyatlandırma:Alıcıların satış fiyatları üzerinde pazarlık yapmasına imkan sağlayan fiyatlandırma şekli. devam

terimler Esnek talep:Fiyatların çok az aşağı çekilmesi ile talepte artış sağlanmasına sebep olan ve bu şekilde gelirler devam

terimler Etik:Kişinin nasıl davranması gerektiğini gösteren yazılı olmayan kurallar bütünü. devam

terimler Fabrika outlet:Üreticinin, düşük fiyatla satış yaptığı perakende satış birimi. devam

terimler Farklılaştırma:Henüz girilmemiş bir pazara tamamıyla yeni bir perakende sistemiyle girerek, geliştirilmesini içer devam

terimler Fikir liderleri:Bir konu üzerinde sahip olduğu bilgi ve uzmanlık ile çevresindekilere fikirleri, tutumları, tercih devam

terimler Finanslama Fonksiyonu:Dağıtım kanalı boyunca ödeme ilişkilerinin düzenlenmesini sağlayan dengeler bütünüdür. devam

terimler Fiyat:Bir ürünün, hizmetin ve ya fikrin karşılığında istenen para veya benzeri değerler. devam

terimler Fiyat farklılaştırma:Bir aracının aynı ürün ve ya hizmeti farklı müşterilere farklı fiyatlarla satmasıdır ki yasal ve e devam

terimler Fiyat sabitleme:Bir dağıtım kanalının üyeleri arasında bir ürün ve ya hizmet için satış fiyatını ortak olarak gizl devam

terimler Fiziki dağıtım fonksiyonu:Üretilen malların üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar sorunsuz akışının sağlanmasıdır. devam

terimler Fiziksel dağıtım sistemi:Bir firmanın sipariş işleme, ürünlerin yüklenme-boşaltması, stoklarının tutulması, depolama ve nak devam

terimler Focus grup mülakatı:Küçük bir grubun grup yöneticisi tarafından sorulan açık uçlu sorulara verdiği cevaplarla gerçekle devam

terimler Franchising:Firmaların kendi belirledikleri pazarlama planına uygun olarak kendi markalarıyla satış yapması iç devam

DİĞER SAYFALAR:

Reklamcılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 237

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın