Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

terimler Karşılaştırmalı reklâm:Bir markanın rakiplerine göre güçlü yönlerini öne çıkaran reklâmdır. devam

terimler Katalogdan perakende satış:Müşterilerle posta yolu ile katalog, broşür türü reklam ortamlarıyla doğrudan iletişime geçen ve m devam

terimler Kategori:Müşterinin birbirlerinin yerine geçebilir olarak gördüğü aralarında herhangi bir bakımdan benzerli devam

terimler Kategori - Yaşam döngüsü:Bir ürün kategorisinin zaman içindeki satış seyrinin değişmesidir. devam

terimler Kategori katili:Sadece tek bir kategoride yer alan ürün çeşitlerinin tamamını ucuz fiyatla bir arada satan peraken devam

terimler Kiraz toplama:Satışın yapıldığı yere gelerek sadece çok büyük indirim ile satılan ürünü satın alan müşteriler. devam

terimler Kitle pazarlama:Bir temel ürünü, müşteri kategorileri ve ihtiyaçları ayırımı gözetmeksizin büyük miktarlarda pazar devam

terimler Kolayda mallar:Sık sık ve kolayca satılan ucuz tüketim malları. devam

terimler Komisyon:Aracı olunan alışverişten yada başkası adına yapılan satıştan satışların belirli bir yüzdesi gibi devam

terimler Konserve sunuş:Potansiyel müşterilerin tamamına üzerinde değişiklik yapılmadan söylenen standart satış mesajı. devam

terimler Konsinye mallar:Perakendecinin nihai satışı gerçekleştirene kadar ödemesini yapmadığı, satamadığı takdirde tedarik devam

terimler Konumlandırma:Müşteride marka ve ürün için kendini rakiplerinden ayrı tutacağı imaj yaratmak üzere yapılan tanıt devam

terimler Kooperatif reklâm:Bir tedarikçinin ürünlerinin promosyonunun bedelinin tamamının veya bir kısmının kendisi tarafında devam

terimler Kooperatif satın alım:Aynı satıcıdan toplu olarak çok miktarda yapılan alımlar için bir grup perakendecinin ortaklaşa ça devam

terimler Kota:Uluslararası ticarette ithaline ya da ihracına izin verilen ürünün miktar veya değer olarak sınırl devam

terimler Kredi:Perakendeci, toptancı, banka, ya da diğer kuruluşlar tarafından müşterinin kullanımına tahsis edil devam

terimler Kupon:Daha önceden belirlenmiş ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt. devam

terimler Kurumsal reklâm:Bir işletmenin kurum olarak imajını ve felsefesini tanıtan, akıllarda yer etmesini sağlayan reklâm devam

terimler Kültür:Bir toplumun üyelerinin Tarihi, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün manevi inanç ve de devam

terimler Liste fiyatı:İşletme tarafından belirlenmiş ve yazılı olarak bulunan ve ya satış elemanı tarafından son satış f devam

terimler Lojistik fonksiyonlar:Değişik ürünlerin bir araya getirilerek depolanması, gruplandırılarak müşteriye sunulması hizmetle devam

terimler Mal:Bir işletme tarafından pazarlanmak üzere üretimi yapılan fiziksel, kimyasal, estetik, sosyo-psikol devam

terimler Maliyete dayalı yöntem:Malın üretim bedeline sabit bir yüzde ekleyerek satış fiyatının belirlenmesi yöntemidir. devam

terimler Marka:Bir ürünü (mal veya hizmetin) benzeri rakiplerinden ayıran, ürünün fayda ve kalitesinin sembolü ol devam

terimler Marka bağımlılığı:Müşterinin devamlı olarak bir üründe aynı markayı satın almayı sürdürme isteği. devam

terimler Marka genişletme:Var olan marka ismini piyasaya yeni çıkan bir ürün için kullanmak. devam

terimler Marka imajı:Markanın genel algılanması. Marka hakkındaki bilgilerden ve geçmiş deneyimlerden oluşan markanın g devam

DİĞER SAYFALAR:

Reklamcılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 237

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın