Eğitim Sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Anyon:Negatif (-) yüklü iyon. devam

terimler Apolar Kovalent Bağ:Aynı iki atom arasında ortak kullanılan elektronlar iki atom tarafından aynı oranda çekildiği için devam

terimler Arenler:Aromatik hidrokarbonlar için kullanılan özel ad. devam

terimler Arenler:Aromatik hidrokarbonlar için kullanılan özel ad. devam

terimler Aromatik Hidrokarbon:Benzen halkası içeren hidrokarbon. devam

terimler Arrhenius Asidi:Hidrojen içeren ve sulu çözeltide hidrojen iyonları (H+) veren bileşik. devam

terimler Arrhenius Bazı:Sulu çözeltide hidroksit (OHˉ) iyonları oluşturan bileşik. devam

terimler Arrhenius Teorisi:Arrhenius'a göre asit; sulu çözeltilerine H+ iyonları verebilen baz ise; OH- iyonları verebilen ma devam

terimler Asal Gaz:Periyodik cetvelin 8A gurubundaki elementlerin her biri, soy gaz. devam

terimler Asetilen Kaynağı:Asetilen (yanıcı gaz), oksijenle (yakıcı gaz) yandığında 3000 °C luk bir sıcaklık elde edilir. Bu devam

terimler Asfaltit:Petrolün katısıdır. Petrol ile kömür arası bir maddedir. Halk arasında katı petrol olarak bilinir. devam

terimler Asidik iyon:Brönsted asidi olarak davranan herhangi bir iyon. devam

terimler Asidik oksit:Su ile reaksiyona girdiğinde asit oluşturan herhangi bir oksit. devam

terimler Asidik Tamponlar:Bir zayıf asit ile tuzunun karışımından oluşan çözeltilere asidik tampon çözeltileri denir. devam

terimler Asit:1-Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen madde devam

terimler Asit Anhidrit:Susuz asit. devam

terimler Asit Baz Titrasyonu:Derişimi bilinmeyen bir asit veya bazın derişimini, derişimi belli olan diğer asit ve bazla tayin devam

terimler Asit iyonlaşma sabiti, (Ka):Zayıf bir asidin iyonlaşma denge sabiti. devam

terimler Asit Oksit:Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek t devam

terimler Asit-Baz Çifti:Asit ile bundan proton kaybetmesi sonunda oluşan bazın oluşturduğu çift. devam

terimler Asit-baz indikatörü:Asit formundan baz formuna geçerken renk değiştiren madde. devam

terimler Asitlik Kuvveti:Ka değerinin küçük ya da büyük olması. devam

terimler Asitlik Sabiti:1-Zayıf asitlerin sulu çözeltideki denge sabiti. 2-Suya proton aktarmadaki denge sabiti. devam

terimler Aşırı Doymuş Çözelti:1- Belirli sıcaklıktaki doymuş halinden geçici olarak daha fazla çözünen içeren çözelti. 2- Bel devam

terimler Atmosfer (atm):Deniz seviyesinde 1m² lik yüzeye 101300 N luk kuvvet uygulayan basınca 1 atmosfer basıncı denir. devam

terimler Atmosfer Basıncı:1-Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava basıncı. 2- 76 cm (760 mm) yüks devam

terimler Atom:Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır. Maddenin temel yapı taşı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın