Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Basınç:Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Basınç kuvvet ile doğru orantılı, yüzey al devam

terimler Basınç Kuvveti (F):Bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç kuvveti denir. devam

terimler Basit Damıtma:Bir sıvının, önce buharlaştırılıp sonra tekrar yoğunlaştırarak yapılan ayırma işlemine denir. Her devam

terimler Basit Formül:Moleküldeki atomların en küçük tam sayılarla ifade edildiği formül. devam

terimler Baz:Suda çözünürken çözeltiye hidroksit (OH-) iyonları veren madde. devam

terimler Bazik İyon:Brönsted bazı olarak etki eden iyon. devam

terimler Bazik Oksit:Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz olu devam

terimler Bazik Tamponlar:Bir zayıf bazla tuzunun karışımından oluşan çözeltilere bazik tampon çözeltileri denir. devam

terimler Bazlık sabiti:Suya proton aktarılması olayındaki denge sabiti. devam

terimler Beher:Sıvıları muhafaza etmek veya hacimlerini ölçmek amacıyla kullanılan cam, porselen veya plastikten devam

terimler Belirleyici Madde:Kimyasal reaksiyonda artan madde karşısında tamamen tükenen madde. devam

terimler Benzil Grubu:C6H5CH2 - formülüyle gösterilen grup. devam

terimler Benzin:Ham petrol damıtılırken 70 - 200°C sıcaklık aralığında elde edilen hidrokarbonların karışımı. devam

terimler Beta Işıması:Beta ışıması yapan çekirdekte bir nötronun, proton ve elektrona dönüştüğü kabul edilir. Oluşan ele devam

terimler Beta Parçacığı:Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir nötronun bir protona dönüşmesi ile açığa çıkan elektro devam

terimler Bileşen:Karışımı oluşturan maddelerden her biri. devam

terimler Bileşik:İki ya da daha fazla cins elementin belirli oranlarda birleşerek oluşturdukları, kendini oluşturan devam

terimler Bileşik Formülü:Bileşikteki elementlerin cins ve sayısını belirten formül. Bir bileşikte atomların birleşme oranla devam

terimler Bileşik Kaplar:Kesitleri ve şekilleri farklı iki veya daha çok kabın, tabanlarının birleştirilmesiyle elde edilen devam

terimler Bileşik Oksit:Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin bir araya gelmiş hali. Örneğin; Fe3O4, (FeO. devam

terimler Bileşim:Kimyasal bileşiği oluşturan elementlerin sayısal değeri. devam

terimler Bilimsel Yöntem:Bilimin gelişmesini sağlayan gözlem, deney ve kanunların ve kuramların formüle edilmesi etkinlikle devam

terimler Birinci İyonlaşma Enerjisi:Gaz halindeki bir atomdan en gevşek tutulan elektronun uzaklaştırılması için gereken minimum enerj devam

terimler Bombardıman:Bir atom çekirdeğine herhangi bir nükleer taneciğin gönderilmesi. devam

terimler Boyle Kanunu:Sabit sıcaklıktaki bir miktar gazın hacmi ile basıncı ters orantılıdır. devam

terimler Bozunma:Maddenin daha basit yapıdaki maddelere tek yönlü dönüşmesi. devam

terimler Bozunma Hızı:Birim zamanda bozunmaya uğrayan atom sayısıdır. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 799

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın