Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Murakabe:denetleme; kontrol; gözetme devam

terimler Murakıp:Denetçi devam

terimler Muris:kazandıran; veren; miras bırakan, ölümüyle, hakkında miras hukuku hükümlerinin uygu devam

terimler Murtabit:bağlantılı devam

terimler Musaddak:tasdikli; onaylı devam

terimler Musaddık:Onaylayan, tasdik eden, imzalayan devam

terimler Musakka:Sulu tarla;suyu bulunan taşınmaz. devam

terimler Musakkaf:üstü tavanla örtülmüş; tavanı,damı olan; devam

terimler Musakkafat:gelir getiren kapalı (damlı) binalar devam

terimler Musaleh:Mirasçı devam

terimler Mutad:alışılmış; âdet olunmuş; normal devam

terimler Mutakabat:Uzlaşı devam

terimler Mutalebe:talepte bulunma; istemde bulunma devam

terimler Mutallaka:Boşanmış kadın devam

terimler Mutasarrıf:tasarruf eden; sancakların en büyük mülki amiri devam

terimler Mutavassıt:aracı; aracılık eden; vasıta olan devam

terimler Mutavassıt:Aracı; aracılık eden; vasıta olan devam

terimler Mutazammın:içine alan, üstüne alan; kefil olan; ödemeyi üstlenen devam

terimler Mutazammın:Içine alan, üstüne alan; kefil olan; ödemeyi üstlenen devam

terimler Mutazarrır:zarar gören kimse devam

terimler Mutazarrır:Zarar gören kimse devam

terimler Muteber:geçerli; itibarlı; hatırı sayılır; güvenilir; sağlam devam

terimler Muteberiyet:geçerlik; geçerlilik devam

terimler Muteriz:itiraz eden, karşı gelen, itirazcı devam

terimler Mutlak hak:Herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. devam

terimler Mutlak Muvazaa:Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yan devam

terimler Muttali:öğrenme; haberdar olma; bilgilenme devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın