Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Muvâcehe:yüzleştirme; yüz yüze gelme devam

terimler Muvafık:uygun; yerinde devam

terimler Muvafakat:uygun görme; onama; razı olma; rızası olma devam

terimler Muvafık:Uygun; yerinde devam

terimler Muvakkat:geçici; süreksiz devam

terimler Muvâzaa:danışıklı işlem devam

terimler Muvâzene:denge devam

terimler Muzâf:izafe edilmiş; bağlı; bağlanmış; katılmış; yönelik devam

terimler Mübâdele:bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi; değiştirme; değiş-tokuş; değişim devam

terimler Mübaşir:Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, evrak getirip devam

terimler Mübayaa:satın alma devam

terimler Mübâyenet:birbirine zıt olan şeyler, kaideler, iddialar, hükümler arasındaki görünüş devam

terimler Mübâyin:zıt; aykırı; ters devam

terimler Mübeyyin:gösterir devam

terimler Mübrez:Gösterilmiş, meydana konulmuş, ibraz olunmuş. devam

terimler Mücâvir:komşu olan; yanında bulunan devam

terimler Mücbir:zorlayıcı; zorlayan devam

terimler Mücbir Sebep:1- Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerin devam

terimler Mücerred:soyut; genel devam

terimler Mücmel:kısa ve öz olarak anlatılmış; açıklanmadıkça ne anlama geldiği devam

terimler Müctemian:topluca; toplu olarak devam

terimler Müdafaaname:Savunmanın yazılı olduğu belgesi devam

terimler Müdafi:Savunucu; savunan; savunman, vekâlet ilişkisi olmaksızın yasa gereği şüpheli ve sanığı savunan avu devam

terimler Müdahale:Bir dava sonucu verilecek olan kararın, dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılm devam

terimler Müdahalenin men'i:Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi elatma devam

terimler Müdahil:Davaya katılan devam

terimler Müddea:davacının dava ettiği şey; dava konusu devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın