Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Kişisel Hak:Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili olan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacın devam

terimler Kitab'ül-icare:icar kitabı; Mecelle'de kira bölümü (faslı) devam

terimler Kodifikasyon:Kodifikasyon, yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili devam

terimler Kolektif:Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan. devam

terimler Kollektif şirket:ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar devam

terimler Kolluk:Soruşturma işlemlerini yapan ve kanunlarda belirtilen güvenlik görevlileri. devam

terimler Komisyon (Adli Yargı Adalet Komisyonu):Ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde teşkilatlanan, başkanı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca devam

terimler Komşu:İsim; konutları yakın olan kimselerin birbirlerine göre aldıkları ad sıfat; sınır ortaklığı buluna devam

terimler Konişmento:Konşimento, ya da taşıma senedi (bill of lading) üzerinde yükleyici, alıcı,ihbar mercii den başlıy devam

terimler Konkordato:Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesi devam

terimler Konsinyasyon:mal satışları bazı hallerde doğrudan doğruya yapılmaz. Bir kişi aracılığıyla olur. Mal aracının de devam

terimler Kontrat:mukavele; sözleşme devam

terimler Konuşmama Hakkı:Adli makamlarca suçluya tanınan ifade vermeme hakkı devam

terimler Konut Dokunulmazlığı:Belli hukuki şartların dışında, kişilere ait konutlara girilmemesi, arama yapılmaması ve eşyaya el devam

terimler Kovuşturma:İddianamenin savcılık aşamasından sonra mahkemenin kabul etmesiyle savcılıktan sonra karar verilme devam

terimler Kuru Mülkiyet:Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına devam

terimler Kurum:Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey, müessese, kuruluş, tes devam

terimler Kuvvei müsellaha:Güvenlik kuvvetleri devam

terimler Kuyûd:kayıtlar; bağlar; deftere geçirmeler devam

terimler Külfet:sıkıntı; zorluk; yük; zahmet; eziyet devam

terimler Külliyat:Hakkında yazılan tüm eserleri barındıran dizi. devam

terimler Küsur:artık devam

terimler Küşade:açma; işletmeye açmak devam

terimler Kütüb:kitaplar devam

terimler Lâ-akall:en azından; daha aşağı olmaz devam

terimler Lâ-yete gayyer:sabit; değişmez; bozulmaz devam

terimler Lâ-yüs'el:Yaptığından sorumlu tutulmayan, yaptığı hakkında soru sorulmayan devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın