Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Maddi Hata:Esasa ilişkin olmayan, yazıda ve rakamda yanılgıyı gösterir hata. devam

terimler Maddi Mal:Taşınır ve taşınmaz mallar gibi fiziksel varlığı olan, gözle görülüp elle tutulabilen mal. devam

terimler Maden kirası:Maden işletilsin veya işletilmesin devlete verilen para devam

terimler Madersahi:Anaerkil devam

terimler Madrûb:dövülmüş; darbolunmuş; vurulmuş devam

terimler Madun:Alt aşamada bulunan, birinin buyruğu altında görevli,Ast. devam

terimler Mafevk:üst devam

terimler Mağdur:Haksızlığa uğramış devam

terimler Mağsûb:gasbedilmiş; zorla alınmış mahal yer devam

terimler Mahakim:Yargı Kurumları, Mahkemeler devam

terimler Mahalli hukuk:Yöresel dar hukuk. devam

terimler Mahalli idare:mahallî idare - yerel yönetim devam

terimler Mahalli idareler:Köy, kasaba ve şehir adı verilen belli yerleşim alanlarındaki mahalli ihtiyaçl devam

terimler Mahalli seçim:Belli bir bölgede yapılan seçim devam

terimler Mahcur:Vesayet altına alınmış kişi; kısıtlı devam

terimler Mahcuz:haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş devam

terimler Mahcuz (Hacizli):Üzerinde satılamaz şerhi bulunan menkul / gayrimenkul her türlü eşya veya değer. devam

terimler Mahdut:sınırlanmış; tahdit edilmiş devam

terimler Mahfuz:saklı; gizli devam

terimler Mahir:Becerikli - İşinin Ehli. devam

terimler Mahiyet:nitelik; bir şeyin aslı, esası, içyüzü devam

terimler Mahkeme Kararı:Dava sonunda açıklanan karar, hüküm devam

terimler Mahkum:Mahkûm, hüküm giymiş, hükümlü. Mahkûmiyet kararı kesinleşen sanık. devam

terimler Mahkumiyet:mahkûmiyet - Hüküm giymiş olma durumu, Hüküm giyilen süre devam

terimler Mahkumunbih:hüküm konusu devam

terimler Mahlûl:hallolunmuş; çözülmüş; mirasçısı bulunmayan ve hükümete kalan devam

terimler Mahluliyet kararı:Mirasçısı olmadığı için mal varlığının Devlete kaldığına dair mahkeme kararı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın