Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Hava Sahası:Bir devletin yalnız kendisinin kullanma hakkı olduğu, başka devletlerin ancak ilgili devletten izi devam

terimler Havale:Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıc& devam

terimler Hâvi:kapsar; kapsayan; içeren; içerir devam

terimler Havza-i fahmiyye:kömür havzası; kömür bulunan bölge devam

terimler Haylûlet:engel olma; araya girme; yolu kapama devam

terimler Haymatlos:Vatansız devam

terimler Hayr (hayır):iyilik; iyi; faydalı iş; yarar devam

terimler Hayrât:sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese devam

terimler Hâzık:İşinin ehli, usta, Maharetli, becerikli, mahir, Usta doktor, uzman hekim. devam

terimler Hazine:Devletten ayrı bir kişilik oluşturmamakla beraber, bir taraftan bütçenin uygulanmas devam

terimler Heder olma:ziyan olma devam

terimler Hedm:yıkma; harap etme devam

terimler Hercü merc:altüst; karmakarışık; allak bullak; darmadağınık devam

terimler Heyelan:toprak kayması devam

terimler Heyet:Üç veya daha fazla hâkimin bir arada çalışması. devam

terimler Hıfz:saklama; koruma devam

terimler Hıyar:Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük devam

terimler Hibe:bağışlama devam

terimler Hidematı amme:kamu hizmeti devam

terimler Hilafı:tersi; aksi; zıddı devam

terimler Hilkat:yaratılma; yaratılış; tabiat devam

terimler Himaye:koruma; korunma; birine arka çıkma devam

terimler Hini dava:dava sırasında devam

terimler Hini hacet:gerektiğinde devam

terimler Hisse-i şayia:yaygın hisse; ortak pay devam

terimler Hitâm:son; bitim; tükenme; nihayet devam

terimler Hizmet sözleşmesi:İşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın