Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Hak Ehliyeti:1- Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip oldu devam

terimler Hakem Kararı:Taraflarca seçilmiş veya Mahkemeler tarafından belirlenen yeminli hakemlerin verdiği karar. devam

terimler Hakikiye:hakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten devam

terimler Hakim:Yargıç , Başta gelen, başta olan, baskın çıkan. devam

terimler Hâkimin Reddi:Yasada yazılı nedenlerle davaya bakması adaletin yerine getirilmesini engelleyeceği düşünülen hâki devam

terimler Hakk:doğruluk ve insaf; bir insana ait olan şey; dava ve iddiada hakikate uygunluk; harcanm&# devam

terimler Hakk-ı mesil:su yolu hakkı devam

terimler Hakk-ı mürûr:geçit hakkı devam

terimler Hakk-ı şuf'a:önalım hakkı devam

terimler Hakk-ı şürb:içme hakkı; sudan yararlanmada sıra hakkı devam

terimler Hakkaniyet:hak ve adalete uygunluk; doğruluk devam

terimler Hakkımüktesep:Kazanılmış hak, müktesep hak devam

terimler Hakkın Kaybedilmesi:Bir hakkın hak sahibinden ayrılması, onun elinden çıkması. devam

terimler Hakkın Kazanılması:Bir hakkın bir kişiye bağlanması. devam

terimler Hakkın Kötüye Kullanılması:Bir hakkın kullanılmasında dürüst davranılmaması, hukukun korumadığı hak kullanma biçimi. devam

terimler Hakkısükût:Susmalık, sus payı devam

terimler Haksız Fiil:Hukuk düzeninin izin vermediği, hoş görmediği, zarar verici eylemlerdir. devam

terimler Haksız Fiil Sorumluluğu:Hukuken uyulması zorunlu olan hakkın çiğnenmesi sonucunda ortaya çıkan sorumluluk. devam

terimler Haksız iktisap:Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine devam

terimler Halef:Bir makamda, görevde sonra gelen kişi devam

terimler Halefiyet:Ardıl, yerine geçme, yerine geçen. devam

terimler Halel:bozma; bozukluk; eksiklik; zarar devam

terimler Haleldar olmak:bozulmak; çiğnenmek devam

terimler Hali sabıka irca:eski hale getirme devam

terimler Halita:karışım devam

terimler Hamaset:Kahramanlık, yiğitlik, cesaret devam

terimler Hamiline Yazılı Senet:Üzerinde, belirli bir kişinin ismi yazılı olmayan, elinde bulunduranın (hamilin) hak sahibi sayıld devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın