Eğitim Sitesi

Online Filateli (Pulculuk) Terimleri Sözlüğü

Online Filateli (Pulculuk) Terimleri Sözlüğü

  Posta Kartı

  PTT tarafından üretilen üzerinde Posta Kartı ibaresi bulunan resimli veya resimsiz kartlardır.

  Santre

  Bir pulun karşılıklı marjlarının birbirine eşit olması yani pul resmini çevreleyen çerçevenin (formanın) pul kağıdının tam ortasına basılmış olması hali.

  Seri

  Aynı ad altında çıkarılan pulların her değerini içine alan takıma denir.

  Sürsarş

  Değerli kağıtların veya pulun değerini değiştirerek veya değiştirmeksizin başka bir olayı anmak veya pulun çıkarılış amacını değiştirmek için üzerlerine yeni yazılar, rakamlar veya motifler basılması işlemidir.

  Şarniyer

  Pulların albüme tutturulmasına yarayan küçük zamklı kağıt parçası.

  Takse Pulu

  Postaya verildiği sırada ücreti hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş posta gönderilerinin alıcılarından veya gerektiğinde göndericilerinden alınan ücretler için kullanılan pullardır. Bunlar başka posta hizmetlerinde kullanılmaz. Halen bizde bu pul türü yoktur. İleride bastırılması mümkündür.

  Tematik Pul

  Kuş, çiçek, spor, meşhur adamlar, tablolar gibi belli konuların resimlerini taşıyan pullardır.

  Tet Beş

  Birbirine ters olarak basılmış olarak basılmış iki pula denir. Bunlar baş başa ters, yan yana ters ve ayak ayağa ters basılmış olabilir. Tet-beş pullar posta ücretlerinin ödenmesinde teker teker de kullanılabilirler. 1956 yılında XXV. Milletlerarası Anti-alkolizm Kongresini anmak için bastırılan pullar bunlara bir örnektir.

  Tiraj

  Pul ve değerli kağıtların baskı adedi.

  Uçak Pulu

  Posta ücret tarifesinde uçakla gönderilecek posta maddeleri için öngörülen ücretlerde bastırılan ve üzerlerinde havacılıkla ilgili resimler bulunan pullardır.

  Varyete

  Bir pulun değişik şekillerde basılmasıdır. Erörden farkı varyetenin Posta İşletmesinin kontrolü altında ve çok sayıda olmasıdır.

  Diğer Filateli (Pulculuk) Terimleri

  1 [2]

  Filateli (Pulculuk) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 31

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa