Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Yedekli Koşma:Doğu Anadolu ile Azeri alanına giren bölgelerde saz ozanlarının söyleyip kullandıkları bir koşma t devam

terimler Yedi Meşaleciler:Milli edebiyatçıların gerçekçilikten ve içtenlikten uzak yurt sevgilerine karşı içtenliği savun devam

terimler Yekahenk Gazel:Beyitleri arasında konu birliği olan gazel. devam

terimler Yekavaz Gazel:Tüm beyitleri aynı güzellikte söylenmiş gazel. devam

terimler Yeni Roman:Fransa'da 1950 yılından sonra 19. yüzyıl romanının topluma dönük gerçekliğine karşı; metne, yazıns devam

terimler Yığın Romanı:Sanatsal bir kaygı gütmeden yazılan, sürükleyici olayları konu alan, geniş okur kitlelerine seslen devam

terimler Yöresel Renk:Romanlarda ve öykülerde bir ülkeye, bir bölgeye özgü nitelikleri yansıtan özellik. devam

terimler Yuğ:İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı'nda Türkler arasında ölenin ardından yapılan tören. devam

terimler Zihaf:Aruzda, vezin gereği, kapalı heceyi açık okuma. devam

terimler Zihniyet:Edebiyatta, bir edebi eserde bulunan görüş ve düşünüş biçimini ifade eden kavram. devam

terimler Ziyade:Müstezatta kısa mısralara verilen ad. devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın