Eğitim Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Bataklık:Üstüne basıldığında ya da bir ağırlık geldiğinde içine batabilen, rutubetli ve çamurlaşmış toprak devam

terimler Batı:Batı, günbatısı ya da eski dilde garp, coğrafyada yön bildiren dört ana sözcükten biridir. 4 ana y devam

terimler Bazalt:Koyu gri ve siyah renklerde olan dış püskürük bir taştır. Mineralleri ince taneli olduğu için anca devam

terimler Benioff Zonu:Derin deniz hendeklerinden manto içine sarkan eğimli deprem zonu (Hugo Benioff, Amerikalı jeofizik devam

terimler Besin Ağı:Doğada canlıların beslenmesi ve canlıların arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren ağ.Besin zinc devam

terimler Besin Zinciri:Bitki, otçul hayvan ve etçil hayvan arasında besine dönüştürülen enerjinin organizmadan organizmay devam

terimler Beslenme Zinciri:1- Bir organizmanın bir sonraki organizma için besin oluşturduğu organizmalar dizisi. 2- Her bi devam

terimler Beşeri Ortam:İnsanla ilgili yani insani faktörlerin göz önünde bulundurulduğu ortam ya da kriterdir. devam

terimler Beyin Göçü:Yetişmiş, nitelikli ve eğitimli nüfusun daha iyi çalışma ve yaşama koşulları nedeniyle diğer ülkel devam

terimler Biomas Enerji:Bitkisel ve hayvansal ürünlerden elde edilen enerji. devam

terimler Biriktirme:Yeryüzü örtüsüne ait dokuların başta akarsular olmak üzere, rüzgar, dalga, gibi çeşitli dış etmenl devam

terimler Birinci Zaman (Paleozoik):Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Birinci zamanın devam

terimler Birincil Kirleticiler:Kirleten kaynaklardan atmosfere bırakılan belli, değişmeyen maddeler. Direkt olarak atılan kirli devam

terimler Bitki Bilimi:Botanik. devam

terimler Biyocoğrafya:Canlılar coğrafyası. Yeryüzündeki bütün canlıların dağılımı ve bunların arasındaki ilişkileri konu devam

terimler Biyocoğrafya Bölgeleri:Benzer bitki ve hayvan gruplarının bulunduğu coğrafi alanlardır. devam

terimler Biyolojik Çeşitlilik:Bir ekosistemde dengeyi sağlayan çeşitli (cins, tür, alt tür) canlıların bulunması. devam

terimler Biyolojik Dönem:Bitki yetişme devresi. devam

terimler Biyom:1- Yeryüzünde genel klimatik koşullar ve arazi yapısı bakımından belirli özellikler gösteren, büyü devam

terimler Biyomas:Bir basamaktaki mevcut enerjinin gözle görülür şekli. Herhangi bir anda ortamda bulunan canlıların devam

terimler Biyosfer:Canlılar küresi. Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. devam

terimler Biyoteknoloji:Canlı hücreleri ve mikroorganizmaları kullanarak biyolojik tekniklerle sanayi ve tıp alanın- da ku devam

terimler Bizon:Genellikle Kuzey Amerika'da yaşayan bir cins hörgüçlü yaban öküzü. devam

terimler Boğaz:1) Akarsuların engebeli ve yüksek alanları aşındırması sonucu açtığı dar ve derin vadi (Fırat Boğa devam

terimler Boğaz:Akarsuyun, iki düzlük arasında bulunan sert kütleyi derinlemesine aşındırması sonucunda oluşur. Va devam

terimler Boksit:Alüminyum'un ana cevheri olan tortul kayaç. Alüminyum tesislerinde arıtılan boksitten saf alümin ( devam

terimler Bora:Yugoslavya'nın iç kesimlerinden Adriyatik Denizi kıyılarına esen soğuk rüzgarlardır. devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın