Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Akondroplaziya:Yetersiz kemik oluşumuna ve cüceliğe neden olan kemik gelişim ve olgunlaşmasında kalıtsal bozukluk devam

terimler Akromegali:İskete kol ve bacaklar, burun, çene, el ve ayak parmaklarının fazla büyümesi. Hipofiz bezinden büy devam

terimler Akrozom:1- Bir spermin yumurta zarı ile ilk olarak kaynaşan ve yumurta içerisine giren öndeki ucunda yer a devam

terimler Aksiyon Potansiyeli:Faaliyette bulunan herhangi bir dokuda bir kas kasılırken ve salgı yaparken, sinirden impuls geçer devam

terimler Akson:1-Sinir hücrelerinin uzun uzantısı, sinaptik bağlantıların sağlantığı uzantılardır. 2-Sinir impul devam

terimler Aktif Bölge:Enzimin (apoenzimin), substrat molekülleri ile bağlandığı yere denir. devam

terimler Aktif taşıma:1-Yarı geçirgen bir zarda maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcayarak geçmesi devam

terimler Aktin:Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler. Miyozinle birlikte kasın, kasılma ve g devam

terimler Aktivasyon Enerjisi:Kimyasal tepkimeyi başlatan en düşük enerji miktarı. devam

terimler Aktivatörler:Enzim reaksiyonlarını hızlandırıcı etki yapan maddelere denir. devam

terimler Alarm Renkliliği:Bazı hayvanların yaşamlarını sürdürmek için gösterdikleri renk adaptasyonları. Predatörler, parlak devam

terimler Albino (akşın):1-Deri, saç ve gözlerde doğuştan renk maddesi (pigment) bulunmayan kişi. 2-Bitkilerde kromoplas devam

terimler Alel:1- Kromozomun belli bir yerinde (lokus) görülebilen, bir genin değişik formlarıdır. 2- Bir krom devam

terimler Alel Gen:Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genlerden herbiri. devam

terimler Alerji:Çevredeki bir maddeye karşı saman nezlesi, deri kızarması ya da astım biçiminde oluşan aşırı duyar devam

terimler Alg:1-Yapıları kök, gövde ve yaprak olarak farklılaşmamış, genellikle sucul yaşayan fotosentetik canl devam

terimler Algler:Gelişme sırasında embriyo teşkil etmeyen ve iletim dokusundan yoksun olan ve klorofil içeren büyük devam

terimler Allantoyis:Embriyonun azotlu atıklarını depolayan sosis biçimindeki kaseyi kuşatan embriyo dışındaki zar. devam

terimler Allantoyis Kesesi:Yumurta içindeki metabolik artıkların depolandığı embriyonik kese. devam

terimler Allontois:Sürüngen, kuş ve memeli hayvanların embriyo örtülerinden biridir. Sindirim kanalının son kısmından devam

terimler Almaş:İki veya daha çok şeyin sırayla değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması devam

terimler Alveol:Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik. devam

terimler Amebosit hücre:Belirgin bir şekli olmayan, amip benzeri hücreler, ameboid. devam

terimler Amensalizm:Biri ötekinden olumsuz olarak etkilendiği halde ikincisinin birinci türün bulunmasından zarar görm devam

terimler Amilaz:Nişastayı parçalayarak glikoza çeviren enzim, pityalin. devam

terimler Amilaz (Pityalin):Tükürükle ve pankreas özsuyunda bulunan nişastanın sindiriminde rol oynayan enzim. devam

terimler Amino Asit:1-Proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu (-NH2) ile bir karboksil g devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın