Eğitim Sitesi

Kazan kaldırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kazan kaldırmak
deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri:

1. Yönetime karşı topluca karşı gelmek, baş kaldırmak.
"Maden işçileri kazan kaldırmış diyorlar."
"Verilen zammı az bulan çalışanlar kazan kaldırdı."

2. Yeniçeriler yemek pişirilen kazanı devirerek ayaklanmak, isyan etmek.
"İhtilal dolayısıyla yeniçeriler kazan kaldırdıklarında Şeyhülislam da öldürülmüştü."
"Yeniçeriler kazan kaldırarak geleneksel isyanlarıyla III. Selim'e dur dediler."

 

Açıklama ve Örnek Cümlelerle Güncel Türkçe Deyimler Sözlüğü

Kazan kaldırmak deyiminin anlamı ve örnek cümleleri

Benzer Türkçe Deyimler:

Kazan kaldırmak deyiminin anlamı ve örnek cümleleri