Eğitim Sitesi

HUNLAR

HUNLAR

HUNLARM.Ö. 3. yüzyılın sonunda, Orta Asya'nın büyük bölümüne yaklaşık 500 yıl egemen olan ve M.S. 370′de Avrupa'yı istilâ ederek büyük bir imparatorluk kuran Türk topluluğu. Hunlar, M.Ö. 5. yüzyılda Orta Asya'da Baykal Gölü'ne dökülen Orhun ve Selenga ırmakları çevresinde ayrı boylar hâlinde yaşıyorlardı. Zamanla çoğalarak Çin'in kuzeyine kadar yayıldılar. Bu dönemde, Hunların sürekli akınları, Çin krallıklarının Çin Seddi'ni yapmalarına neden oldu. Büyük bir alana yayılan Hunlar, M.Ö. 3. yüzyıla gelindiğinde, Çin için gerçek bir tehlike oluşturmaya başladı. Bugünkü Sibirya ile Moğolistan'ın büyük bir bölümünü ele geçiren Hunlar, Çin Seddi'ne rağmen, Kuzey Çin'e yaptıkları saldırıları sürdürdüler. Hun birlikleri, herhangi bir saldırıda 300 binden fazla atlı okçudan oluşan bir orduya dönüşebiliyorlardı. Hun ordusundaki birliğin önderine "Yagbu" adı verilirdi. Bilinen ilk yagbu; Teoman'dı (M.Ö. 220-209). Bu dönemde, Çin'in tüm kuzey sınırı boyunca uzanan Çin Seddi'nin tamamlanması da, Teoman yönetimindeki Hunları durduramadı. Teoman'dan sonra yönetime geçen Mete, Çin'e yapılan akınları sıklaştırarak kuzey eyaletlerini ele geçirdi. Mete Han, M.Ö. 174′te öldüğünde, Hunların egemen olduğu topraklar Japon Denizi'nden Volga Irmağı'na kadar uzanıyordu.

Mete Han'ın ölümünden sonra, Çin'le barışçı ilişkilere geçildi. Hun hakanları, Çinli prenseslerle evlendi. Bu dönemden itibaren İpek Yolu'nun önemi arttı ve ülkenin ticareti Çinlilerin eline geçti. Daha sonra, Hun Devleti zayıflamaya başladı. Bir yandan Çin ve diğer göçebe kavimlerin saldırıları, diğer yandan taht kavgaları sonucu Çin egemenliğine giren Hunlar, dağınık boylar hâlinde yaşamaya başladılar.

Hunlar, M.S. 4.yüzyılda Volga Irmağı'nın batısından geçerek, Avrupa'ya akınlar düzenlemeye başladı. Çin'in egemenliği altında yaşamak istemeyen Hunların bir bölümü, batıya doğru göç ederek, önlerine çıkan kavimleri sürüklediler. Bu olaya "Kavimler Göçü" adı verilir.

Hun Hükümdarı Balamir 374′te Don ile Dinyeper ırmakları arasında yaşayan Ostrogotları yenilgiye uğrattı. Bugünkü Romanya topraklarında yaşayan Vizigotları yenerek, Tuna Nehri'ne kadar ulaştılar. Böylece, Avrupa Hun Devleti kurulmuş oldu. Hunlar, savaşçı nitelikleriyle Avrupa'da eşi görülmemiş bir korku yarattılar. Son derece becerikli okçulardan oluşan Hunların binicilikteki ustalıkları, anî geri çekilişleri ve acımasız saldırıları ezici zaferler kazanmalarını sağladı.

Attila, bu dönemde yönetime geçerek Orta Avrupa'daki Germen kavimleri egemenliği altına aldı (434). Ancak, Attila'nın gerçek amacı, Batı Roma'yı tümüyle egemenliği altına almaktı. Bu yolda, önemli başarılar elde etmesine karşın, Batı Roma'yı tümüyle egemenliği altına alamadı. Hunlar, 4. yüzyılın sonlarından itibaren, Romalılarla yaptıkları anlaşmalar, tutsakları serbest bırakma karşılığında aldıkları fidyelerle ve yağmalarla büyük miktarda altın elde ettiler. Attila'nın ölümünden sonra, imparatorluk kendi aralarında iktidar mücadeleleri veren oğulları arasında paylaştırılmaya başlandı. (453). Daha sonra, iç mücadeleler ve baş kaldıran kavimlerin saldırıları karşısında kısa süre içerisinde dağıldılar. Hunların bir bölümü, Sibirya topraklarına geri döndü. Tuna boylarında kalanlarsa, zamanla başka kavimlerle karıştı. 5. ve 6. yüzyıllarda İran ve Hindistan'da egemen olan Akhunlar, Hunların bir kolu olarak kabul edilmektedir.

 

tags hunlar hakkında bilgi ile ilgili güncel bilgiler ansiklopedik bilgi bilgi ansiklopedisi

Sayfada HUNLAR başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:  

YAZILAN YORUMLAR (Son 4 yorum gösteriliyor)

TUĞBERK BUDAK: hunlar’da bizim gibi insanlardır iyi yürek lidirler ben buna inanıyorum onlarda savaşmışlar bizim gibi hun lar bana göre çok iyidir
Diego: Evet bencede çok güzel
Hazal Taş: Sizin kitabına hayranım sizi çok seviyorum
çok guzal: Çok güzel şeyler ogrendim

Yazılan 4 yorum görüntüleniyor

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

BİLGİ TÜRLERİ NELERDİR?

ÇIĞLIK TABLOSU

KANLI NOEL NEDİR?

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

MAKARİOS KİMDİR?

EROTOMANİ NEDİR?

KÂTİP ÇELEBİ KİMDİR?

TABYA NEDİR?

KEPSUT İLÇESİ

FRİDA KAHLO KİMDİR? HAYATI

GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ

NÂZIM HİKMET RAN KİMDİR?

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA