Eğitim Sitesi

HİDROKARBON NEDİR?

HİDROKARBON NEDİR?

HİDROKARBON NEDİR?Yalnızca hidrojen ve karbon içeren kimyasal bileşik. Hidrokarbonlar, moleküllerinin yapısına bağlı olarak üç ana gruba ayrılırlar. Alifatik hidrokarbonlarda karbon zinciri açıktır. Yani karbon atomları birbirine bir çizgi boyunca bağlanmışlardır. Aliçiklik hidrokarbonlarda karbon atomları kapalı bir halka oluşturacak biçimde dizilmişlerdir. Aromatik hidrokarbonlar ise üç çift bağ taşıyan en az bir benzen halkası içerirler.

Alifatik ve aliçiklik hidrokarbonlar doymuş ve doymamış hidrokarbonlar olarak ikiye ayrılırlar. Doymuş hidrokarbonlar CnH2n+2 genel formülüyle gösterilirler. Karbon atomları birbirlerine tek bağla bağlanmıştır. Molekülleri, taşıyabileceği maksimum sayıda hidrojen atomu içerir. Doymamış hidrokarbonlar ise moleküllerine dışarıdan hidrojen atomu katılabilir olan, çift ve üçlü bağlar taşıyan hidrokarbonlardır. Doymuş hidrokarbonlar (örneğin metan) doğada bulunur. Öteki hidrokarbonlar bunlardan ya da başka bileşiklerden elde edilirler. Alkanlar, açık zincirli, doymuş hidrokarbonlardır. Başlıcaları metan, etan, propan ve bütandır. Alkenler doymamış, açık zincirli hidrokarbonlardır. Bir çift bağ içerirler.

Örneğin plastik yapımında kullanılan etilen bu grupta yer alır. Alkadienler de olefinlere benzer, ancak iki çift bağ içerir. Örneğin, sentetik kauçuk yapımında kullanılan bütadien bu gruptandır. Alkinler üçlü bağ içerirler. Asetilen bu grubun tek önemli üyesidir. Doymuş aliçiklik hidrokarbonlara sikloalkan (çikloalkan) denir. Anestezide kullanılan siklo-propan ve çözücü olarak kullanılan sikloheksan bu gruba iki örnektir. Aromatik hidrokarbonlar doymamış bileşiklerdir. Boya, patlayıcı madde, ilâç ve daha birçok önemli ürünün yapımında kullanılan bu önemli grubun başlıca üyeleri benzen, toluen, ksilen, naftalin ve antrasendir.

 

tags Hidrokarbon hakkında bilgi ile ilgili güncel bilgiler ansiklopedik bilgi bilgi ansiklopedisi

Sayfada HİDROKARBON NEDİR? başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

BİLGİ TÜRLERİ NELERDİR?

ÇIĞLIK TABLOSU

KANLI NOEL NEDİR?

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

MAKARİOS KİMDİR?

EROTOMANİ NEDİR?

KÂTİP ÇELEBİ KİMDİR?

TABYA NEDİR?

KEPSUT İLÇESİ

FRİDA KAHLO KİMDİR? HAYATI

GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ

NÂZIM HİKMET RAN KİMDİR?

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA