Eğitim Sitesi

BİÇİMCİLİK NEDİR?

BİÇİMCİLİK NEDİR?

Biçime büyük önem veren, buna göre doğruların kesinlikle biçimsel olduğunu bildiren, tüm açıklamaların mantıksal, yani soyut olarak yapılmasını öngören öğreti, formalizm. Biçimci öğreti, doğruların uzlaşmalı işaretler üzerine ya da simgesel tanımlamalar üzerine kurulmuş olduğunu bildirir. Biçimcilik bu yanıyla tüm sorunları formüllere indirgeme eğilimi olarak kendini gösterir. Biçimci bakış açısının başlıca özelliği, maddesel ögeyi bir yana atması, bilgide maddesel verileri değerlendirmekten kaçınarak toparlayıcı saydığı soyut açıklamalara yönelmesidir. Böyle bir bakış, felsefede soyutlamacı simgeciliğe açılırken sanat kuramında sanat için sanat ilkesine, sanat eleştirisinde de maddesel yapının dış yüzünü ya da kuruluş biçimini konu edinen yapısalcı tutuma açılacaktır. Böylece sanatta sanat için sanat yapma görüşü olarak beliren biçimcilik, sanat eleştirisinde sanatı sanat olarak ele alıp inceleme görüşüne dönüşmektedir. Biçimci bakış açısı, demek ki, sanat yapıtını ayrıştırırken toplumsal-tarihsel özelliklere ve ruhsal özelliklere yönelmeyi öngören klasik eleştiri anlayışından ayrı bir yol tutmakta, hatta onunla karşıtlaşmaktadır. Çünkü biçimci görüşe göre, bir sanat yapıtını sanat yapıtı yapan şey, onun oluşumuyla ilgili dışsal kurallardır, yapısal özelliklerdir. Bir başka deyişle sanat yapıtı anlattığı şeyle değil, anlatış biçimiyle sanat yapıtıdır. Onu araştırırken nesnel yanını, yansıttığı, dışlaştırdığı yanını konu etmek boşunadır. Biçimcilik genel olarak biçime ağırlık veren görüşlerin genel adı olduğu gibi, istemin ortaya koyduğu eylem ilkesini öz açısından değil de, biçim açısından ele alan ahlâk görüşlerinin de genel adıdır. Biçimci ahlâk denilince ilk olarak Kant'ın buyurucu ahlâk anlayışı akla gelir. Buna göre, bir edimin ahlaki değeri, onun içeriğine yani yapılışına ya da gerçekleştirilişine ve sonuçlarına bağlı olmaz, yalnızca biçimine yani eğilimine bağlı olur. Bu da insana ahlâk yasası karşısında tam anlamında saygılı olmayı önermek demektir.

 

tags biçimcilik hakkında bilgi ile ilgili formalizm soyut somut

Sayfada BİÇİMCİLİK NEDİR? başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

ESKİMO NEDİR? ESKİMOLAR KİME DENİR?

​​​​​​​EDVARD MUNCH KİMDİR?

BİLGİ TÜRLERİ NELERDİR?

ÇIĞLIK TABLOSU

KANLI NOEL NEDİR?

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

MAKARİOS KİMDİR?

EROTOMANİ NEDİR?

KÂTİP ÇELEBİ KİMDİR?

TABYA NEDİR?

KEPSUT İLÇESİ

FRİDA KAHLO KİMDİR? HAYATI

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA