Eğitim Sitesi

ALİ ŞİR NEVAÎ KİMDİR?

ALİ ŞİR NEVAÎ KİMDİR?

ALİ ŞİR NEVAÎ KİMDİR?(1441 Herat - 1501 Herat)Türk şairi. Timur soyundan Uygur kabilesine bağlı Kiçkine Bahşî adlı bir beyin oğludur. Babasından kalan büyük bir servete sahip olduğundan, Divan beyliğine, naipliğe kadar yükselmesine karşın, devlet görevlerinden ötürü maaş almadı. Yetiştiği çevre, kendisine çağının prensleriyle yakın arkadaşlıklar kurması olanağını sağladı. Süt kardeşi Horasan Sultanı Hüseyin Baykara'nın mühürdarlığını yaptı, genç yaştan itibaren serüven dolu bir yaşamı oldu, pek çok savaşa girdi. Romantik bir aşk adamı kişiliği ile, politikacı, devlet adamı, düşünür kişiliklerini birlikte sürdürdü. Servetinin yarattığı olanakları, hem toplumsal kurumlar açma, hem sanatçılara yardımcı olma yolunda kullandı. Arapça ve Farsça bilgisi, bu dillerin edebiyat yapıtlarının inceliklerine inecek kadar derindi. Kültür açısından bilinçli bir ulusçu olarak ulaştığı yeri, tek bir Türk dilinin egemenliği adına yaptığı çalışmalarla sağlamıştır. Yapıtları: On bin beyitlik Türkçe divanı "Hazain-ül Maani", çocukluktan ihtiyarlığa kadar bütün yaşayış felsefesini içerir, yaşamın şiirini tema olarak işler. Beş mesneviden oluşan "Hamse", "Hayret-ül Ebrar" adlı tasavvufi hikâyeleri ve aruz ölçüsü üzerine "Mizan-ül Evzan" adlı bir incelemesi vardır. Farsça ve Türkçe üzerine karşılaştırmalı bir inceleme olan "Muhakemet ül-Lûgateyn"i iki kez basıldı. Bütün yapıtları Agâh Sırrı Levent tarafından basıma hazırlandı. I)"Sanatı ve Kişiliği" (1965), II)Divanlar" (1966), III)"Hamse" (1967), IV)"Öteki 17 eseri" (1968).

 

tags Ali Şîr Nevaî hayatı eserleri hakkında bilgi ile ilgili Öteki 17 eseri Hayret-ül Ebrar

Sayfada ALİ ŞİR NEVAÎ KİMDİR? başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

BİLGİ TÜRLERİ NELERDİR?

ÇIĞLIK TABLOSU

KANLI NOEL NEDİR?

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

MAKARİOS KİMDİR?

EROTOMANİ NEDİR?

KÂTİP ÇELEBİ KİMDİR?

TABYA NEDİR?

KEPSUT İLÇESİ

FRİDA KAHLO KİMDİR? HAYATI

GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ

NÂZIM HİKMET RAN KİMDİR?

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA